www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Agenda starosty a
tajemníka
Podání petice
Podání stížnosti
Žádost o finanční
příspěvek z rozpočtu
města
Použití znaku města
Oznámení shromáždění
občanů
Odbor správní a matrika
Odbor výstavby
Životní prostředí
Odbor správy majetku
Odbor ekonomický
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


1. Identifikační číslo: Neuvádí se

2. Kód: Neuvádí se

3. Pojmenování (název) životní situace:
POUŽITÍ ZNAKU MĚSTA

4. Základní informace k životní situaci:
Okruh osob, které smí používat znaku města, není žádným předpisem vymezen. Souhlas s použítím vydá Rada města Smiřice na základě řádně podané žádosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzické a právnické osoby, které chtějí užít znak města Smiřice.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel podá žádost, v níž co nejpřesněji zdůvodní účel a způsob použití znaku, přičemž není dovoleno měnit barevné ani výtvarné provedení znaku ani jej užít způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:
Doručením žádosti adresované Radě města Smiřice na podatelnu Městského úřadu Smiřice – kontaktní adresa, e-mailové kontakty a ID datové schránky jsou na této stránce.

8. Na které instituci životní situaci řešit:
Městský úřad Smiřice, podatelna, 1. patro, č. dveří 17, podat žádost lze během provozní doby úřadu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
O záležitosti rozhoduje Rada města Smiřice.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Písemnou žádost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář není stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatek za užití znaku města se nevyměřuje.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení žádosti se odvíjí od termínů zasedání Rady města.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Žádost lze podat prostřednictvím epodatelny na adresu epodatelna@mestosmirice.cz. Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů včetně elektronického podání jsou ZDE.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
§ 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

18. Jaké jsou další související předpisy: Nejsou.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky nelze uplatnit.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy:
Nelze zobecnit.

22. Další informace:
Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Správní odbor MěÚ - podatelna, 1. patro, č. dveří 17, tel. 495 809 010, e-mail: podatelna@mestosmirice.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Tajemník Městského úřadu Smiřice.

26. Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Hottmarová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
08.04.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Nejsou.


Aktualizace článku 07.04.2017, 10:13:27