www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Rada | Zvláštní orgány města

Starosta města zřídil pro výkon přenesené působnosti tyto zvláštní orgány města:

  • Povodňovou komisi
  • Krizový štábKomise povodňová

Povodňová komise se svolává při II. povodňovém stupni, tzn. stavu Pohotovosti, kdy výška hladiny Labe na jezu ve Smiřicích činí 460 cm a průtok vody dosahuje hodnoty 257 m3/sec.

Město Smiřice má vypracovaný povodňový plán.

Povodňová komise města Smiřice pracuje ve složení:
Předseda komise: Bc.Luboš Tuzar
Místopředseda: Ing. Ladislav Koldrt
Členové: Ing. Petr Filip, Mgr. Věra Hottmarová, Ing. Pavla Házová

Krizový štáb

Krizový štáb města Smiřice pracuje ve složení:
Vedoucí štábu: Bc. Luboš Tuzar
Zástupce: Ing. Ladislav Koldrt
Členové: Ing. Petr Filip, Mgr. Věra Hottmarová


Aktualizace článku 07.08.2018, 19:01:06