www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Rada | Iniciativní a poradní orgány

Rada města zřídila jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:

  • komisi pro občanské záležitosti
  • komisi škodní
  • komisi likvidační
  • pracovní skupina pro umístění žadatelů do DPS

 

Komise pro občanské záležitosti
(zřízena usnesením RM č. 22/2008 ze dne 09.01.2008, potvrzena usnesením RM č. 178/2014 ze dne 12.11.2014, doplněna usnesením RM č. 14/2016 ze dne 13.01.2016 )

Komise pracuje ve složení:
Vladimír Kopáč, Miluše Beránková

 

Komise likvidační
(zřízena usnesením RM č. 152/2004 ze dne 25.08.2004, potvrzena usnesením RM č. 178/2014 ze dne 12.11.2014)

Likvidační komise:
a) posuzuje na základě likvidačních návrhů oprávněnost likvidace
b) navrhuje způsob likvidace
c) provádí kontrolu provedené likvidace

Komise pracuje ve složení:
Předseda: Ing. Petr Filip
Členové: Jarmila Městecká, Lenka Ryšavá

 

Komise škodní
(zřízena usnesením RM č. 153/2004 ze dne 25.08.2004, potvrzena usnesením RM č. 178/2014 ze dne 12.11.2014)

Škodní komise na základě zjištěné škody projednává způsob a výši náhrady škody.

Komise pracuje ve složení:
Předseda: Ing. Pavla Házová
Členové: Etela Koldrtová, Marcela Joštová

 

Pracovní skupina pro umístění žadatelů do DPS
(změna usnesením RM č. 126/2015 ze dne 14.09.2015)

Pracovní skupina pracuje ve složení:
Mgr. Iveta Brzková, Ing. Bc. Petr Sameš, MUDr. Pavel Hottmar


Aktualizace článku 07.08.2018, 19:01:54