www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Zastupitelstvo | Termíny jednání ZM
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Revitalizace nám. Míru
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Zastupitelstvo
Základní informace
Finanční a kontrolní
výbor
Termíny jednání ZM
Jednací řád ZM
Zápisy ZM
Usnesení ZM
Rada
Vyhlášky a nařízení města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2017
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


 

15. zasedání Zastupitelstva města Smiřice se uskuteční

v pondělí 24. dubna 2017 od 18 hodin

v zasedací místnosti v 1. patře Městského úřadu Smiřice.

I. Zahájení.
II. Organizační záležitosti.
III. Kontrola usnesení.
IV. Informace z jednání rady města.
V. Projednání problémů města.

  1. Změna rozpočtu č. 2/2017.
  2. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018–2020.
  3. Dotace nad 50.000 Kč z rozpočtu města na rok 2017.
  4. Prodej pozemku p. č. 315/6 k. ú. Smiřice.
  5. Koupě pozemků p. č. 1105/12 a st. p. č. 782/2 k. ú. Smiřice.
  6. Vnitřní směrnice č. 2/2017 Statut Sociálního fondu.
  7. Změna zakladatelské listiny společnosti Kulturní středisko Dvorana, s.r.o.
  8. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2016.
  9. Delegace zástupce města na řádnou valnou hromadu VaK Hradec Králové, a. s.

VI. Diskuze.
VII. Závěr.

Ve Smiřicích dne 12.04.2017

Luboš Tuzar v.r., starosta města


Aktualizace článku 12.04.2017, 09:20:04

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2220.pdf   Pozvánka na 15. zasedání ZM Smiřice dne 24.04.2017
(Poslední editace 12.04.2017, 09:19:42)