www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Zastupitelstvo | Termíny jednání ZM

 

21. zasedání Zastupitelstva města Smiřice se uskuteční

ve středu 25. dubna 2018 od 18 hodin

v zasedací místnosti v 1. patře Městského úřadu Smiřice.

Program:

I. Zahájení.
II. Organizační záležitosti.
III. Kontrola usnesení.
IV. Informace z jednání rady města.
V. Projednání problémů města.

  1. Změna rozpočtu č. 2/2018. 
  2. Dotace nad 50.000 Kč z rozpočtu města na rok 2018. 
  3. Vnitřní směrnice č. 1/2018 Statut Sociálního fondu. 
  4. Prodej pozemků p. č. 1079/5 a p. č. 1098 k. ú. Smiřice. 
  5. Podnět na přejmenování ulice Brigádnická. 
  6. Koupě pozemků v trase zrušeného parovodu. 
  7. Majetkoprávní záležitosti – průmyslová zóna.
  8. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků města za rok 2017.

VI. Diskuze.
VII. Závěr.

Ve Smiřicích dne 03.04.2018

Luboš Tuzar v.r., starosta města


Aktualizace článku 03.04.2018, 07:58:53

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2493.pdf   Pozvánka na 21. zasedání ZM Smiřice dne 25.04.2018
(Poslední editace 03.04.2018, 08:06:46)