www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Zastupitelstvo | Termíny jednání ZM

 

23. zasedání Zastupitelstva města Smiřice se uskuteční

v pondělí 24. září 2018 od 18 hodin

v zasedací místnosti v 1. patře Městského úřadu Smiřice.

 

Program:

I. Zahájení.
II. Organizační záležitosti.
III. Kontrola usnesení.
IV. Informace z jednání rady města.
V. Projednání problémů města.

  1. Změna rozpočtu č. 4/2018.
  2. Zrušení věcného břemene na pozemku p. č. 135/21 k. ú. Smiřice.
  3. Koupě pozemku p. č. 917 k. ú. Smiřice (průmyslová zóna).
  4. Smlouva o smlouvě budoucí – pozemek  p. č. 917 k. ú. Smiřice. 
  5. Prodej pozemků p. č. 462/15, 462/16, 462/17, 462/18, 462/19, 462/20, 462/21, 462/22, 462/23, 462/24, 462/25, 462/26, 462/27, 462/28, 462/29, 462/30 a 462/31 k. ú. Rodov.

VI. Diskuze.
VII. Závěr.

Ve Smiřicích dne 11.09.2018

Bc. Luboš Tuzar v.r.
starosta města


Aktualizace článku 13.09.2018, 11:21:11

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2598.pdf   Pozvánka na 23. zasedání ZM Smiřice dne 24.09.2018
(Poslední editace 13.09.2018, 11:21:41)