www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Zastupitelstvo | Termíny jednání ZM

 

22. zasedání Zastupitelstva města Smiřice se uskuteční

v pondělí 25. června 2018 od 18 hodin

v zasedací místnosti v 1. patře Městského úřadu Smiřice.

 

Program:

I. Zahájení.
II. Organizační záležitosti.
III. Kontrola usnesení.
IV. Informace z jednání rady města.
V. Projednání problémů města.

  1. Účetní závěrka města Smiřice za rok 2017.
  2. Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2017.
  3. Změna rozpočtu č. 3/2018. 
  4. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje „Rekonstrukce ulice Nádražní – Smiřice – 1. etapa (severní část)“.
  5. Smlouva o poskytnutí půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. na akci „Prodloužení vodovodu Hankova ulice“.
  6. Veřejná zakázka na nákup repasované hasičské cisterny.
  7. Stanovení počtu členů zastupitelstva ve volebním období 2018–2022.

VI. Diskuze.
VII. Závěr.

Ve Smiřicích dne 15.06.2018

Luboš Tuzar v.r., starosta města


Aktualizace článku 15.06.2018, 07:48:01

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *2544.pdf   Pozvánka na 22. zasedání ZM Smiřice dne 25.06.2018
(Poslední editace 15.06.2018, 07:48:36)