www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Církev čs. husitská
Chovatelské stanice
Český rybářský svaz
Český svaz ochránců
přírody
Myslivecký spolek Labská
rovina
Sbor dobrovolných hasičů
Senioři ČR, z. s., MO
Smiřice
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Senioři ČR, z. s., Městská organizace Smiřice

Kontaktní osoba – předsedkyně:
Stanislava Klimešová, předsedkyně MO Smiřice
Gen. Govorova 566, 503 03 Smiřice
tel. 721 708 909

Výbor:

  • místopředsedkyně: Juričková Hana
  • pokladní: Lukášková Zdena
  • evidence členů: Klimešová Ludmila
  • kultura a zájezdy: Kormundová Marie

Senioři ČR, z. s., Městská organizace Smiřice, působí jako nestranický spolek, jehož základním posláním je ochrana práv a prosazování oprávněných zájmů seniorů ve Smiřicích, ale i přilehlém okolí (Černožice, Holohlavy, Sendražice, Smržov, Račice). Za tímto účelem sdružuje starší a zdravotně postižené občany bez rozdílu jejich národnosti, původu, politického přesvědčení a náboženského vyznání.

Mottem naší činnosti je „Aby člověk nebyl sám“. Senioři (dříve Svaz důchodců ČR) působí od roku 1990, naše organizace vznikla 20. 2. 2002 s počtem 64 členů. K únoru 2007 má organizace již 270 členů.

Volení funkcionáři pracují dobrovolně a bez nároků na odměny. Bylo zvoleno 5 členů výboru, 1 předsedkyně revizní komise a 6 důvěrníků. Výbor se schází pravidelně 1x za měsíc. První členská schůze se uskutečnila 31. 1. 2003.

Naše organizace plně podporuje aktivity ÚR SD ČR, a to nejen v oblasti sociální a zdravotní politiky, ale také v oblastech upravujících život seniorů – jde o bytové problémy a právní poradny.

Podíleli jsme se také na ustavení Krajské rady SD ČR Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.

Naše spolupráce s městem a starostou města Smiřic p. Tuzarem je velmi dobrá a svědčí o oboustranné autoritě a pochopení.

K propagaci a informování o činnosti spolku byly vydány tyto informace:

  • čtvrtletní zprávy do Zpravodaje Smiřic, Holohlav a Černožic
  • zprávy do Hradeckých novin
  • vývěsní skříňka ve Smiřicích
  • další vývěsní místa – 2x penzion Smiřice, prodejna U Brožů

Aktualizace článku 18.06.2018, 08:02:24

Soubory vložené ke článku (10)
Otevři soubor *2275.pdf   Plán akcí SD Smiřice na rok 2017
(Poslední editace 24.07.2017, 10:12:14)
Otevři soubor *2276.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2016
(Poslední editace 24.07.2017, 10:45:23)
Otevři soubor *1915.pdf   Plán akcí SD Smiřice na rok 2016
(Poslední editace 08.04.2016, 09:52:51)
Otevři soubor *1914.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2015
(Poslední editace 08.04.2016, 09:47:28)
Otevři soubor *1669.pdf   Plán akcí SD Smiřice na rok 2015
(Poslední editace 30.03.2015, 16:53:27)
Otevři soubor *1670.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2014
(Poslední editace 30.03.2015, 16:53:52)
Otevři soubor *1522.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2013
(Poslední editace 28.05.2014, 10:12:51)
Otevři soubor *725.pdf   Činnost SD ČR ve Smiřicích za 10 let její existence (únor 2012)
(Poslední editace 07.03.2012, 15:12:00)
Otevři soubor *266.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2009
(Poslední editace 01.03.2010, 12:22:25)
Otevři soubor *132.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2008
(Poslední editace 23.03.2009, 14:43:55)