www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

Senioři ČR, z. s., Městská organizace Smiřice

Kontaktní osoba – předsedkyně:
Stanislava Klimešová, předsedkyně MO Smiřice
Gen. Govorova 566, 503 03 Smiřice
tel. 721 708 909

Výbor:

  • místopředsedkyně: Juričková Hana
  • pokladní: Lukášková Zdena
  • evidence členů: Klimešová Ludmila
  • kultura a zájezdy: Kormundová Marie

Senioři ČR, z. s., Městská organizace Smiřice, působí jako nestranický spolek, jehož základním posláním je ochrana práv a prosazování oprávněných zájmů seniorů ve Smiřicích, ale i přilehlém okolí (Černožice, Holohlavy, Sendražice, Smržov, Račice). Za tímto účelem sdružuje starší a zdravotně postižené občany bez rozdílu jejich národnosti, původu, politického přesvědčení a náboženského vyznání.

Mottem naší činnosti je „Aby člověk nebyl sám“. Senioři (dříve Svaz důchodců ČR) působí od roku 1990, naše organizace vznikla 20. 2. 2002 s počtem 64 členů. K únoru 2007 má organizace již 270 členů.

Volení funkcionáři pracují dobrovolně a bez nároků na odměny. Bylo zvoleno 5 členů výboru, 1 předsedkyně revizní komise a 6 důvěrníků. Výbor se schází pravidelně 1x za měsíc. První členská schůze se uskutečnila 31. 1. 2003.

Naše organizace plně podporuje aktivity ÚR SD ČR, a to nejen v oblasti sociální a zdravotní politiky, ale také v oblastech upravujících život seniorů – jde o bytové problémy a právní poradny.

Podíleli jsme se také na ustavení Krajské rady SD ČR Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.

Naše spolupráce s městem a starostou města Smiřic p. Tuzarem je velmi dobrá a svědčí o oboustranné autoritě a pochopení.

K propagaci a informování o činnosti spolku byly vydány tyto informace:

  • čtvrtletní zprávy do Zpravodaje Smiřic, Holohlav a Černožic
  • zprávy do Hradeckých novin
  • vývěsní skříňka ve Smiřicích
  • další vývěsní místa – 2x penzion Smiřice, prodejna U Brožů

Aktualizace článku 18.06.2018, 08:02:24

Soubory vložené ke článku (10)
Otevři soubor *2275.pdf   Plán akcí SD Smiřice na rok 2017
(Poslední editace 24.07.2017, 10:12:14)
Otevři soubor *2276.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2016
(Poslední editace 24.07.2017, 10:45:23)
Otevři soubor *1915.pdf   Plán akcí SD Smiřice na rok 2016
(Poslední editace 08.04.2016, 09:52:51)
Otevři soubor *1914.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2015
(Poslední editace 08.04.2016, 09:47:28)
Otevři soubor *1669.pdf   Plán akcí SD Smiřice na rok 2015
(Poslední editace 30.03.2015, 16:53:27)
Otevři soubor *1670.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2014
(Poslední editace 30.03.2015, 16:53:52)
Otevři soubor *1522.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2013
(Poslední editace 28.05.2014, 10:12:51)
Otevři soubor *725.pdf   Činnost SD ČR ve Smiřicích za 10 let její existence (únor 2012)
(Poslední editace 07.03.2012, 15:12:00)
Otevři soubor *266.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2009
(Poslední editace 01.03.2010, 12:22:25)
Otevři soubor *132.pdf   Zpráva o činnosti SD ČR ve Smiřicích za rok 2008
(Poslední editace 23.03.2009, 14:43:55)