www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Sport | Veřejná sportoviště | Dětská hřiště
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Fotbalový klub SK Smiřice
Kuželkářský klub Zálabák
Rychlolezení na ledu
Střelecký klub
TJ Sokol Smiřice
Veřejná sportoviště
Hřiště u školy
Volejbalové kurty
Dětská hřiště
Provozní řád
Hřiště v Rodově
Skatepark
Plán rozvoje sportu
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Projekt rekonstrukce a obnovy dětských hřišť

Projekt byl schválen Radou města Smiřice dne 31.5.2006 pod č. usnesení 119/2006.

Stávající stav

V současné době se na území města nachází řada dětských koutků, které byly ještě v nedávné době využívány jako dětská pískoviště. S ohledem na zvýšené hygienické nároky v oblasti dětských koutků a pískovišť mají k 31.5.2006 statut dětského pískoviště pouze 3 lokality. Jedná se o pískoviště v MŠ Smiřice, pískoviště v areálu školního hřiště při ZŠ Smiřice a pískoviště v lokalitě St. sídliště. Ostatní plochy slouží jako úložiště posypového materiálu.

Na území města Smiřice jsou k 31.5.2006 nově vybudované dětské areály ve dvou lokalitách. První z nich je školní hřiště při ZŠ Smiřice vybudované v roce 2004, které disponuje běžeckým oválem, hřištěm pro malou kopanou, 2 volejbalovými kurty. Tyto plochy byly osazeny umělým povrchem, resp. umělou trávou. Uvnitř oploceného areálu se rovněž nachází dětský kout opatřený dřevěnými prvky včetně již zmíněného pískoviště zabezpečeného sítí. Druhá lokalita tzv. St. sídliště byla v roce 2005 rovněž kompletně zrekonstruována. Jedná se o oplocený dětský kout vybavený dřevěnými prvky a obsahující dětské pískoviště zabezpečené sítí.

 
Strategické cíle

Strategickým cílem tohoto projektu je zvýšení stávajícího počtu ploch splňujících současné požadavky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Tyto plochy rozmístěné v jednotlivých vytipovaných lokalitách umožní dětem lépe rozvíjet jejich motorické schopnosti v místech, která budou pro tyto účely patřičně vybavena.

Vybudování skateparku pro děti a mládež bude přínosem v rámci protidrogové prevence a rovněž v oblasti potlačování negativních společenských jevů.

Tento projekt přispěje k celkovému zkvalitnění života ve městě Smiřice a tudíž k jeho trvale udržitelnému rozvoji.
 
(Pozn. - květen 2009 - došlo k vybudování celého skateparku, městu se podařilo získat finanční prostředky z dotačního programu prevence kriminality Ministerstva vnitra; další etapy budou realizovány tak, jak to dovolí finanční situace města.)
 

Aktualizace článku 30.04.2009, 22:04:27

Plná velikost

  I. etapa realizace

 
Odstranění nevyhovujících ploch

V roce 2006 dojte v této oblasti k odstranění nevyhovujících ploch, které v současné době slouží jako úložiště posypového materiálu. Jedná se o plochy na sídlišti Govorovo označené na situaci pod č. 2, 3, 4, 5 a 7. Zároveň dojde k odstranění pískové plochy v areálu zámeckého parku.

Zabezpečení vybraných pískovišť

Lokality na sídlišti Govorovo označené na situaci pod č. 1 a 6 budou sloužit jako dětská pískoviště s pravidelnou výměnou písku a zabezpečením ochranou sítí. Lokalita označená č. 1 bude ve druhé etapě projektu rozšířena o dřevěné prvky.

Technická příprava skateparku

V rámci první etapy bude provedeno geodetické zaměření pozemku, jeho odkup od SK Smiřice, vypracování projektové dokumentace a rovněž dojde k podání žádosti o stavební povolení.


Aktualizace článku 30.04.2009, 21:57:48

Plná velikost
II. etapa realizace

Skateboard

Jedná se o vybudování asfaltové plochy o rozměrech cca 36x20 m v blízkosti fotbalového stadionu SK Smiřice. Umístění plochy je situaci označeno písmenem „S“.

Obnova a výměna prvků sídliště Govorovo

Ve druhé části II. Etapy dojde na plochách s označením č. 1 a 4 k demontáži stávajících prvků, které budou nahrazeny novými, pravděpodobně dřevěnými dle aktuální potřeby odpovídající termínu realizace.


Aktualizace článku 30.04.2009, 21:45:50

III. - VI. etapa realizace

III. Etapa

Rodov – nádrž

V průběhu realizace této části III. etapy dojde k odstranění nevyhovujícího přístřešku zděného objektu bývalé autobusové zastávky. Ten bude nahrazen vhodným nově vybudovaným přístřeškem ukotveným k objektu bývalé zastávky.

V jeho blízkosti bude vybudováno ohniště. Na místě bývalé požární nádrže bude vybudována travnatá plocha, na které budou umístěny prvky odpovídající věkové kategorii cca 10-20 let.

Rodov – obchod

Prostor před obchodem bude vybaven dřevěnými prvky pro věkovou kategorii 3-10 let.

IV. Etapa

Park

V zámeckém parku dojde k nahrazení stávajících prvků novými.

V. Etapa

Rodov – nová zástavba

V rámci realizace nové zástavby RD v Rodově dojde k vybudování antukového hřiště na míčové hry.

VI. Etapa

Skatepark – překážky

V poslední VI. etapě dojde k vybavení skateparku překážkami.

Aktualizace článku 30.04.2009, 21:51:16

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *148.pdf   Projekt rekonstrukce dětských hřišť - pasport (leden 2006)
(Poslední editace 30.04.2009, 21:52:35)