www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Sport | Veřejná sportoviště | Hřiště u školy
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Fotbalový klub SK Smiřice
Kuželkářský klub Zálabák
Rychlolezení na ledu
Střelecký klub
TJ Sokol Smiřice
Veřejná sportoviště
Hřiště u školy
Volejbalové kurty
Dětská hřiště
Skatepark
Plán rozvoje sportu
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


 PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ

 1. Hřiště smí být využíváno výhradně pro sportovní činnost.
 2. Hřiště je v provozu pro veřejnost v době od 1. dubna do 31. října.
 3. Provozní doba pro veřejnost:

  od 1. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 30. 9.
  pondělí–pátek    15.00–20.00 hodin
  sobota–neděle     9.00–20.00 hodin

  od 1. 7. do 31. 8.
  pondělí–neděle     8.00–20.00 hodin

  od 30. 9. do 31. 10.
  pondělí–neděle   15.00–18.00 hodin
   
 4. V době určené pro veřejnost je možné si hřiště nebo jeho část předem rezervovat na telefonním čísle: 603 365 950 (p. Luděk Federsel). 
 5. Vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za odložené věci.
 7. Přístup na hřiště je možný pouze určenými vchody. Přelézání plotu a zamčených branek je zakázáno.
 8. Při užívání hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, neničit zařízení hřiště, dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště a respektovat pokyny správce hřiště, případně zástupce provozovatele.
 9. Je přísně zakázáno:
  • vstup s jízdním kolem, případně se zvířaty;
  • vstup v nevhodné obuvi (tretry, kopačky s kolíky apod.);
  • užívání kolečkových bruslích a skateboardů;
  • užívání alkoholických nápojů a omamných látek, kouření;
  • užívání nápojů ve skleněných obalech.
 10. Uživatelé hřiště si mohou u správce hřiště půjčit sportovní potřeby dle „Zásad půjčování sportovních potřeb“, které jsou přílohou tohoto provozního řádu.
 11. V případě porušení tohoto provozního řádu je správce hřiště, případně zástupce provozovatele, oprávněn vykázat uživatele ze hřiště.
 12. Důležitá telefonní čísla:
 • Hasiči  150
 • Záchranná služba  155
 • Policie ČR  158 
 • Tísňové volání  112

Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Smiřice č. 122/2004 ze dne 9. 6. 2004.

Luboš Tuzar v. r., starosta města

 

Veřejné sportoviště u školy

 

ZÁSADY PŮJČOVÁNÍ SPORTOVNÍCH POTŘEB

 1. Zapůjčené sportovní náčiní se smí používat jen v prostoru hřiště.
 2. Není-li zájemce osobně znám provozovateli, je povinen svoji totožnost prokázat (např. občanským průkazem, průkazkou na autobus, apod.)
 3. Převzetí a vrácení sportovního náčiní se potvrzuje podpisem v provozní knize. Zapůjčené sportovní pomůcky se vrací osobně - nelze pověřit jinou osobu. Pokud si sportovní potřeby půjčuje skupina, určí si  svého zástupce, který zodpovídá za vypůjčený inventář. Skupina může dodatečně změnit svého zástupce, musí však být tato změna potvrzena v provozní knize.
 4. V případě ztráty nebo poškození sportovního náčiní nepřiměřenou manipulací, je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu ve výši pořizovací ceny předmětu. Toto ustanovení se nevztahuje na poškození sportovního náčiní běžným opotřebením.
 5. Vypůjčené sportovní potřeby musí být vráceny nejdéle 15 minut před koncem provozní doby.

 

SAZBY ZA REZERVACI HŘIŠTĚ

Období od 1. 4. do 31. 10. 

      hřiště na minikopanou hřiště na ostatní míčové hry celý areál
organizované akce
(tréninky, turnaje, soutěže)
250 150 350

 

 

 

 

Období od 1. 11. do 31. 3.
(pouze při vhodných klimatických podmínkách)

       hřiště na minikopanou
organizované akce
(tréninky, turnaje, soutěže)
300

Tento ceník byl schválen usnesením Rady města č. 87/2008 ze dne 13. 2. 2008 a nabývá účinnosti dne 1. 4. 2008.


Aktualizace článku 10.06.2015, 14:29:25

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1709.pdf   Rekonstrukce školního hřiště
(Poslední editace 10.06.2015, 14:17:02)