www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Městská policie | Veřejnoprávní smlouvy

Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách na výkon některých úkolů městské policie

Město Smiřice má na výkon některých úkolů městské policie uzavřené veřejnoprávní smlouvy s těmito obcemi:

Obec Černožice

  • vykonávání úkolů daných zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu tohoto zákona a dalšími právními předpisy,
  • vykonávání oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
  • přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku odchytem toulavých psů a koček (popř. jiných zvířat) a jejich transportem do příslušného zařízení ve smyslu § 42 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změněn některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Černožice bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Smiřice č. 12/18/17 ze dne 13.11.2017 a usnesením Zastupitelstva obce Černožice č. 2 ze dne 06.11.2017. Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (udělení souhlasu s uzavřením VS) dle § 160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabylo právní moci dne 03.01.2018

 

Obec Holohlavy

  • vykonávání úkolů daných zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu tohoto zákona a dalšími právními předpisy,
  • vykonávání oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
  • přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku odchytem toulavých psů a koček (popř. jiných zvířat) a jejich transportem do příslušného zařízení ve smyslu § 42 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změněn některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Holohlavy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Smiřice č. 11/6/15 ze dne 14.09.2015 a usnesením Zastupitelstva obce Holohlavy č. 8 ze dne 19.06.2015. Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (udělení souhlasu s uzavřením VS) dle § 160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabylo právní moci dne 20.11.2015.

 

Obec Vlkov

  • přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku odchytem toulavých psů a koček (popř. jiných zvířat) a jejich transportem do příslušného zařízení ve smyslu § 42 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změněn některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Vlkov bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Smiřice č. 9/10/16 ze dne 25.04.2016 a usnesením Zastupitelstva obce Vlkov č. 2/22/16 ze dne 27.06.2016. Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (udělení souhlasu s uzavřením VS) dle § 160 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabylo právní moci dne 07.12.2016.


Aktualizace článku 22.03.2018, 13:24:41