www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SMIŘICE

Opatření obecné povahy č. 11/18/17

Účinnost 30.11.2017

 


Aktualizace článku 07.12.2017, 08:05:29

Soubory vložené ke článku (10)
Otevři soubor *2364.pdf   Textová část OOP Změna č. 1 ÚP Smiřice
(Poslední editace 14.11.2017, 11:55:38)
Otevři soubor *2365.pdf   Výkres základního členění území 1 : 5 000
(Poslední editace 14.11.2017, 11:56:42)
Otevři soubor *2366.pdf   Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1 : 5 000
(Poslední editace 14.11.2017, 11:56:46)
Otevři soubor *2367.pdf   Technická infrastruktura - energetika, telekomunikace 1 : 5 000
(Poslední editace 14.11.2017, 11:58:34)
Otevři soubor *2368.pdf   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
(Poslední editace 14.11.2017, 12:00:07)
Otevři soubor *2369.pdf   Koordinační výkres
(Poslední editace 14.11.2017, 12:09:00)
Otevři soubor *2370.pdf   Výkres širších vztahů 1 : 50 000
(Poslední editace 14.11.2017, 12:10:56)
Otevři soubor *2371.pdf   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
(Poslední editace 14.11.2017, 12:12:37)
Otevři soubor *2372.pdf   Posouzení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na životní prostředí dle §10i zákona 100/2001 Sb.
(Poslední editace 14.11.2017, 12:14:11)
Otevři soubor *2373.pdf   Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na udržitelný rozvoj území
(Poslední editace 14.11.2017, 12:15:05)