www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Územní plán Smiřice | Návrh Změny č. 1 ÚP

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Smiřice a Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška zveřejněna na úřední desce MěÚ Smiřice dne 08.04.2016.


Aktualizace článku 08.04.2016, 13:14:23

Soubory vložené ke článku (11)
Otevři soubor *1927.pdf   Veřejná vyhláška
(Poslední editace 08.04.2016, 13:13:47)
Otevři soubor *1917.pdf   Textová část Změny č. 1 Územního plánu Smiřice (1 275 kB)
(Poslední editace 08.04.2016, 11:54:35)
Otevři soubor *1918.pdf   Výkres základního členění území 1 : 5000 (2 217 kB)
(Poslední editace 08.04.2016, 11:54:15)
Otevři soubor *1919.pdf   Hlavní výkres (2 793 kB)
(Poslední editace 08.04.2016, 11:56:43)
Otevři soubor *1920.pdf   Technická infrastrukrura – energetika, telekomunikace 1 : 5000 (1 623 kB)
(Poslední editace 08.04.2016, 11:58:58)
Otevři soubor *1921.pdf   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5000 (2 199 kB)
(Poslední editace 08.04.2016, 12:01:37)
Otevři soubor *1925.pdf   Koordinační výkres 1 : 5000 (1 706 kB)
(Poslední editace 08.04.2016, 12:42:21)
Otevři soubor *1926.pdf   Výkres širších vztahů 1 : 50 000 (1 763 kB)
(Poslední editace 08.04.2016, 13:09:04)
Otevři soubor *1922.pdf   Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 1 : 5000 (3 819 kB)
(Poslední editace 08.04.2016, 12:24:12)
Otevři soubor *1923.pdf   Posouzení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na životní prostředí (1 630 kB)
(Poslední editace 08.04.2016, 12:26:41)
Otevři soubor *1924.pdf   Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na udržitelný rozvoj území (1 111 kB)
(Poslední editace 08.04.2016, 12:32:00)