www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Sociální agenda

Ing. Bc. Petr Sameš (2. patro, č. dveří 28)
E-mail: sames@mestosmirice.cz
Tel.: 495 809 015, 774 948 500


 

Činnosti sociálního pracovníka

 • řešení sociálně-právních a sociálně-zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce 
 • vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí 
 • sociální šetření
 • správní řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • vydávání závazných stanovisek k žádostem o doplatek na bydlení
 • výkon funkce opatrovníka v případech, kdy je opatrovníkem ustanoveno město Smiřice
 • realizace procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování
 • spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, poskytovateli sociálních služeb apod.
 • spolupráce při vytváření koncepčních materiálů pro sociální práci a plánování rozvoje sociálních služeb 
 • účast na projektech města

Právní úprava:

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Další informace k sociální problematice najdete v odkazu Sociální oblast.


Aktualizace článku 14.01.2016, 14:42:19