www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Právní úprava činností
odboru
Personální rozdělení
činností
Životní prostředí
Strategie rozvoje bydlení
Dům s pečovatelskou
službou
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) se nachází na adrese Smiřice, Gen. Govorova 574–575. Byty v něm jsou byty zvláštního určení (§ 2300 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tyto byty jsou určeny pouze občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří žijí osaměle, nebo kterým není schopna rodina zajistit odpovídající pomoc.

V bytech DPS je zajištěno poskytování pečovatelské služby za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Pečovatelskou službu v DPS zajišťuje Obecný zájem, z. ú.

Žádosti o umístění projednává pracovní skupina jako iniciativní a poradní orgán Rady města Smiřice. Formulář žádosti je společně s pravidly pro uzavírání nájemních smluv v DPS ke stažení pod článkem.


(foto DPS z webu www.smirice.eu)


Aktualizace článku 14.01.2016, 09:20:49

Soubory vložené ke článku (3)
Otevři soubor *1837.pdf   Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou ve Smiřicích (platná od 15.01.2016)
(Poslední editace 14.01.2016, 09:24:02)
Otevři soubor *1838.pdf   Pravidla pro uzavírání nájemních smluv do Domu s pečovatelskou službou (platná od 15.01.2016)
(Poslední editace 14.01.2016, 08:48:03)
Otevři soubor *1839.pdf   Domovní řád Domu s pečovatelskou službou
(Poslední editace 14.01.2016, 08:49:14)