www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Správa hřbitovů

Správa veřejných pohřebišť

 

Veřejná pohřebiště se nacházejí ve Smiřicích v Cukrovarské ulici a v Rodově.

Provozní doba:

  leden–březen, říjen–prosinec 8–17 hod.
  duben–září 7–20 hod.
  Památka zesnulých vč. předcházející soboty a neděle 8–18 hod.

Smiřický hřbitov, foto z www.smirice.eu


 

Cena za nájem hrobového místa

Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem a je stanovena

  • pro hřbitov ve Smiřicích s účinností od 1. 10. 2013 (schváleno usnesením Rady města Smiřice č. 154/2013 ze dne 25. 9. 2013)
  • pro hřbitov v Rodově s účinností od 1. 1. 2014 (schváleno usnesením Rady města Smiřice č. 195/2013 ze dne 18. 12. 2013):
  Hřbitov Smiřice Hřbitov Rodov
 Nájemné    10 Kč/m2/rok 10 Kč/m2/rok
 Služby spojené s nájmem 
   správa hřbitova
   odvoz a likvidace odpadu
   úprava a údržba veřejných prostor
   voda k zalévání
35 Kč/m2/rok 20 Kč/m2/rok

 


 

Uložení ostatků do hrobu je nutné předem oznámit správci pohřebiště – k tomuto vyplňte formulář "Oznámení správci pohřebiště" (ke stažení níže). Formulář zašlete na adresu Městského úřadu ve Smiřicích (postačí zaslat i na e-mail suchankova@mestosmirice.cz).

Správu poplatků vykonává ekonomický odbor Městského úřadu, tel. 495 809 027, paní Alena Suchánková.

Veškeré formuláře týkající se nájmu hrobových míst (převodu nebo ukončení nájmu) a oznámení správci pohřebiště o uložení ostatků najdete ZDE.


Aktualizace článku 06.02.2017, 08:41:24

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1684.pdf   Řád veřejného pohřebiště (platný od 02.06.2011)
(Poslední editace 23.04.2015, 14:47:08)