www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Revitalizace nám. Míru | Studie

Revitalizace náměstí Míru – stav k 25. 8. 2015

V současné době probíhá detailní dopracování stavebního projektu náměstí, jehož podobu vidíte na obrázku (nebo v lepším rozlišení níže v přiloženém .pdf souboru). Specialisté na veřejné osvětlení stanovili pozice stožárů VO a definovali typ osvětlení. Bude se jednat o LED osvětlení 31–54 W s vrchním stíněním, aby nedocházelo k osvětlování oken bytového domu na náměstí (příklady jsou níže na přiložených obrázcích).

Vizualizace - červenec 2015

Na žádost veřejnosti došlo k určité redukci počtu stromů, a to z původních 21 ks na 19 ks. Stromy tak budou rozmístěny pouze po obvodu náměstí. V rámci revitalizace rovněž dojde k přesunu kontejnerů na tříděný odpad tak, aby neovlivňovaly pohled do náměstí a ani z náměstí.

Na vodní prvek jsou zpracovávány návrhy. Měl by být navržen tak, aby zamezil koupání, avšak s možným kontaktem občana s vodou v podobě doteku. Zároveň musí také plnit funkci zvlhčování vzduchu na náměstí a v neposlední řadě musí mít dostupné technologické řešení. Podoba prvku by měla být taková, aby i v době mimo sezónu náměstí vizuálně oživil.

Mobiliář náměstí v podobě laviček, košů, stojanů na kola, atd. bude navržen v průběhu podzimu.

V září bychom chtěli požádat odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové o zahájení stavebního řízení na všechny zpevněné plochy náměstí. Následně bude stavební úřad MěÚ Smiřice požádán o zahájení stavebního řízení na ostatní související stavební úpravy, jako jsou například přípojky inženýrských sítí.

O dalším vývoji budete informováni.


Aktualizace článku 27.08.2015, 08:33:52

Galerie obrázků vložených ke článku (3) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost

Klik - plná velikost
Návrhy osvětlení
Klik - plná velikost


Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1751.pdf   Situace stavby – červenec 2015
(Poslední editace 27.08.2015, 08:31:27)

 


 

Studie náměstí

Stav k 16. 2. 2015: Vizualizace podoby náměstí, do níž byl zapracován vítězný strom (výsledky ankety najdete zde), si můžete prohlédnout na webu Rajče.net.

 

Studie náměstí

 

Studie náměstí ve Smiřicích má tři nejpodstatnější aspekty. Prvním je požadavek na otevření a zpřehlednění prostoru, který byl doposud "ucpaný" nesourodými výsadbami, které zamezovaly průhledům na obchody a služby, které provozují povětšinou právě občané Smiřic. Druhým je zlepšení možnosti parkování a třetím akcentování pomocí vodního prvku a skulpturou ušitou na míru Smiřicím.

Z tohoto důvodu nový návrh takzvaně "odlepil" hmotu zeleně od země a posunul ji o úroveň výš nad hlavy návštěvníků ve formě korun stromů. Takto se docílí i příjemného pohledu shora z obytného domu. Výrazným prvkem je rovněž netradiční forma dláždění s kontrastními odstíny.

Nejpalčivějším problémem je však neustále prostor pro parkoviště v centru města. Z tohoto důvodu je parkoviště v rámci studie rozšířeno, avšak protkáno doprovodnými výsadbami. Z původního počtu cca 20 míst je nyní plánováno až na 42 parkovacích míst.

Z nynějšího vodního prvku, který v letních měsících funguje spíše jako brouzdaliště, nyní vznikne vyvýšená "fontána", která stylem bude komunikovat se skulpturou umístěnou opodál.

Celkový koncept je zaměřen na kvalitu provedení řemeslné práce a na formálním vzhledu, který z malého a "neznámého" náměstí vytvoří modernější náměstí s prvky tradičního členění.

 

Návrh studie náměstí Míru ve Smiřicích – průvodní zpráva (níže ke stažení – soubor pdf)


Aktualizace článku 27.08.2015, 08:34:48

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1648.pdf   Návrh studie náměstí Míru ve Smiřicích – průvodní zpráva
(Poslední editace 16.02.2015, 15:42:28)