www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Revitalizace nám. Míru

Revitalizace náměstí Míru

Pododkazy:

 


 

OBNOVA NÁMĚSTÍ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení občané,

dovoluji si vás informovat o průběhu realizace akce Obnova náměstí Míru.

Rada města zadala v polovině roku 2014 vypracování studie budoucí podoby náměstí. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na tuto akci ve výši 14.000.000 Kč. Do této sumy se tedy musí vejít vše, co s obnovou náměstí souvisí. Plošně se jedná o 5.200 m2.

Na základě kladných referencí z řady měst se autorkou studie stala Ing. Hana Josefiová ze společnosti OK zahrady s.r.o. Vypracováním projektu byla následně pověřena společnost HIGHWAY DESIGN, s.r.o. z Hradce Králové, která se specializuje na tento druh projektů. Projekt byl dokončen na přelomu roku 2015/2016. Hodnota stavebních prací dle projektu byla vyčíslena na zhruba 12.000.000 Kč.

Na jaře letošního roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a vítězem se stala společnost KENVI s.r.o. z Vamberka s cenou 8.143.638 Kč.

Stavba bude zahájena počátkem července a v rámci 1. etapy bude probíhat celková rekonstrukce parkoviště. Nově bude parkoviště předlážděno od ulice Palackého až na konec budovy společnosti AG COM. Parkoviště by mělo být dokončeno do 31. 8. 2016. V období 4. 7. – 31. 8. 2016 bude celé parkoviště veřejnosti uzavřeno. Přístup na náměstí směrem od ulice Palackého bude pro pěší zajištěn podél budovy AG COM. Z Jiráskovy ulice bude přístup na náměstí do 31. 8. 2016 bez omezení.

V 2. etapě bude probíhat rekonstrukce centrální části náměstí, přičemž budou zachovány chodníky po obvodu náměstí.

V závěrečné 3. etapě proběhne rekonstrukce obvodových chodníků. Po dobu trvání této etapy budou k obchodům a službám na náměstí zajištěny provizorní přístupy.

Vodní prvek – fontána byl rovněž podroben poptávkovému řízení, ve kterém byla nejúspěšnější firma KTS - AME s.r.o. z Hradce Králové. Tato firma disponuje velkým množstvím referencí z realizací fontán z mnoha měst. Ceny realizací fontán se v jiných městech pohybovaly od 1.500.000 Kč až třeba do 8.000.000 Kč. Hodnota smiřické fontány činí 1.771.440 Kč. Tato cena je tedy naprosto v relaci s podobnými vodními prvky. Tvar fontány naznačila autorka studie náměstí tak, aby fontána odpovídala celkovému konceptu náměstí. Původně měla autorka konceptu náměstí v úvaze obohatit náměstí ještě nějakým sousoším, ale nakonec bylo rozhodnuto, že ozdobou náměstí bude fontána. Proto byl kladen důraz na její ztvárnění a výběr materiálů.

Model fontány na základě grafického podkladu autorky studie náměstí zpracovala akademická sochařka MgA. Paulina Skavova, která se může pyšnit celou řadou děl, které byly součástí výstav v zahraničí, mimo jiné i v New Yorku. Nejdříve byl vyhotoven model fontány v měřítku 1 : 10, který byl představen na zastupitelstvu dne 22. 2. 2016. Následně paní Skavová vytvořila sádrový model v měřítku 1 : 1, který byl dopraven do slévárny H V H spol. s r.o. v Horní Kalné. Tato slévárna spolupracuje se sochaři z celého světa a její výtvory zdobí významná místa v celé řadě zemí od Austrálie, přes Rusko, až po americký kontinent. Tato slévárna společně s paní sochařkou Skavovou doporučila vyhotovit fontánu z bronzu s ohledem na odpovídající vlastnosti bronzu pro tyto účely.

Se slévárnou H V H spol. s r.o. z Horní Kalné byla rovněž uzavřena smlouva v hodnotě 1.873.925 Kč na výrobu veškerých mříží na náměstí. Ta hlavní u fontány bude mít rozměr 3,5 x 3,5 m, aby byla vytvořena dostatečná dopadová vodní plocha. Hladina vody však bude pod ozdobnou dekorativní mříží, která jednak esteticky dotvoří celý vodní prvek, ale hlavně také zajistí základní požadavek města, a tím je zamezení cachtání dětí nepřizpůsobivých občanů.

Zhruba 900.000 Kč bude stát veřejné LED osvětlení a dalších zhruba 500.000 Kč prezentují lavičky, odpadkové koše, stojany na kola. Po dokončení náměstí budou na zakázku dle aktuálních rozměrů kolem stávajících lip vyhotoveny atypické lavičky, jejichž odhad je cca 250.000 Kč.

Dne 13. 6. 2016

Luboš Tuzar, starosta města

 


 

Vážení občané,

jistě jste si všimli, že došlo k odstranění jehličnatých stromů z náměstí. Tento radikální zásah do náměstí má hned tři vážné důvody. Řada stromů došla určitého stáří, které si vyžaduje jejich nahrazení. Dalším důvodem je skutečnost, že návštěvníci města marně hledají náměstí, jelikož netuší, že se ukrývá v „lese“. Zpřehlednění náměstí by mohlo přispět podnikatelům ve službách, kteří se na náměstí nacházejí. V neposlední řadě město eviduje opakované stížnosti bytového domu na náměstí na chování některých osob na náměstí, a to zejména v nočních hodinách. Na náměstí jsou sice v současné době umístěny kamery s nočním viděním, ale díky neprostupné hradbě přerostlé zeleně pozbývají významu. I tak se díky nim podařilo objasnit krádež, která se na náměstí stala.

Město již v roce 2014 objednalo zpracování studie náměstí. Tato studie je v současné době umístěna na webových stránkách města a začíná její veřejné projednávání. Do konce ledna proběhne jednání na úrovni zastupitelstva za přítomnosti zpracovatele studie a projektanta. Následně bude v měsíci únoru v KD Dvorana studie projednána s veřejností. Studie počítá s výsadbou zeleně v podobě cca 20 listnatých stromů, jejichž vzhled nebude bránit pohledové ose osob pohybujících se na náměstí. Budou odstraněny chodníčky, aby pohyb osob na náměstí nebyl nijak omezován. Výběr zeleně, dlažeb, mobiliáře a dalšího vybavení bude výsledkem veřejné diskuse.

Veřejných jednání na téma obnova náměstí bude několik podle toho, jak se bude připravovat projekt pro stavební řízení. Jsme městem a město si zaslouží odpovídající náměstí. Věříme, že výsledný efekt bude více než uspokojivý. Finální dokončení obnovy náměstí předpokládáme do konce roku 2017.

Luboš Tuzar, starosta


Aktualizace článku 18.07.2016, 12:48:14

 

Veřejné projednávání studie obnovy náměstí

se uskutečnilo ve středu 18. února 2015 v Kulturním domě Dvorana. Jednání byla přítomna autorka studie Ing. Hana Josefiová, projektant Ing. Jiří Nývlt, starosta Luboš Tuzar, členové Zastupitelstva města Smiřice a tajemnice MěÚ Mgr. Věra Hottmarová.

Níže je přiložen zápis z jednání.


Aktualizace článku 27.02.2015, 08:10:26

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1653.pdf   Zápis z veřejného projednávání
(Poslední editace 27.02.2015, 08:07:21)