www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Právní úprava
Sňatky
Vítání občánků
Užitečné informace
Pro genealogy
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Nahlížení do matričních knih pro potřeby genealogů

Kdo může nahlížet a co ho to bude stát

V souladu se zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, povolí úřad nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí – to znamená jakékoliv osobě. Pokud tyto lhůty dosud neuběhly, do matriční knihy se povolí nahlédnout pouze osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob. (Podrobně § 25 zákona o matrikách a následující – k nahlédnutí ZDE.) Správní poplatek za nahlédnutí do matričních knih činí dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 2 sazebníku 20 Kč za každou matriční událost.

Kdy může nahlížet

Jak je již výše zmíněno, do matričních knich lze nahlížet pouze za přítomnosti matrikáře. Prosíme všechny badatele, aby se na matrice Městského úřadu Smiřice předem objednali (kontakty najdete ZDE) a k návštěvě využili zejména neúředních dnů. Předchozí objednání zaručí, že zde bude alespoň jedna matrikářka přítomna, a v případě potřeby se vám bude věnovat. Pátrání bývá časově náročné, proto doporučujeme připravit si před návštěvou zde co nejvíce upřesňujících dat. Genealogické (matriční) rešerše matrika MěÚ Smiřice neposkytuje. 

Do čeho můžete nahlížet

Níže na stránce v příloze najdete soubor obsahující seznam matričních knih vzniklých do r. 1949 a dosud uložených na Městském úřadě Smiřice. Starší matriční knihy jsou již uloženy v Zámrsku – na jejich webu ZDE najdete potřebné informace včetně inventárního seznamu matrik Východočeského kraje za období 1587–1949.

Užitečné informace pro genealogy můžete najít na těchto stránkách:

 

Ladislava Reichová, vedoucí správního odboru


Aktualizace článku 03.08.2017, 09:12:56

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1587.pdf   Seznam matričních knih vzniklých do roku 1949 a dosud uložených na Městském úřadě Smiřice
(Poslední editace 03.10.2014, 11:19:14)