www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Město Smiřice | Čestní občané | A. Nývlt, D. Filip
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Statistické údaje
Hlavní dokumenty města
Mapa města, seznam ulic
Rodov a Trotina
Historie Smiřic
Kronika města
Znak města
Památky ve městě
Čestní občané
Luděk Munzar
Milan Knobloch
Mautnerové
Josef Zeman
T. G. Masaryk, A. Jirásek
F. L. Rieger, F. Palacký
A. Nývlt, D. Filip
Petr Pavel Skořepa
B. Landrock, F. Pschorn
Významné osobnosti města
Životní prostředí
Partnerské město
Boguszów-Gorce
Zprávy z města
Smiřický infoservis
Co o nás napsali
Fotogalerie
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Alois NÝVLT

  • nar. 17. 12. 1820, zemř. 12. 5. 1901, pohřben v Holohlavech
  • holohlavský děkan, biskupský vikářský tajemník, člen smiřické školní rady
  • čestné měšťanství mu bylo obecním zastupitelstvem uděleno za zásluhy o obec a školu 14. 7. 1896

Narodil se 18. 12. 1820 v Červeném Kostelci. Vysvěcen byl 25. 7. 1846. Ihned po vysvěcení nastoupil 6. 9. 1846 jako kaplan do Holohlav. Byl oblíben a působil zde až do roku 1850. Pak střídal kaplanství dle potřeby ve Vrbici, v Poděbradech, Bělé na Rychnovsku a naposled jako farář ve Velké Zdobnici, odkud přichází 3. 3. 1876 do Holohlav znovu – nyní už jako děkan. Když se sem přistěhoval, byl slavnostně uvítán.

Uvítání děkana Aloise Nývlta (uveřejněno v tisku): „Bylo to 4. března 1876, kdy do osady naší, tak dlouho osiřelé, zavítal duchovní pastýř náš, dp. Alois Nývlt, dříve farář Velko Zdobnický. Všichni jsme už s toužebností očekávali hodinu příchodu jeho. Každý byl dychtiv spatřiti laskavého a přívětivého otce duchovního. Každý toužil jej uvítati. Proto, ačkoliv právě ten den počasí nepříznivé bylo, sešel se četný zástup k uvítání jeho. Po jedné hodině odpoledne oznamovala střelba a hlahol zvonů, že se blíží – přichází do osady naší duchovní správce, s níž se před několika roky byl rozloučil. U příchodu jeho oslovil jej místní starosta, tehdy pan Kamil Kučera, jménem obce zdejší, jakož i všech ostatních obcí a pak dívka ze školy místní s upřímným blahopřáním, by dobrotivý Bůh dlouho mu žehnati ráčil a sílil jej v jeho snahách a právech, jež podnikati bude k blahu svých svěřenců. Zazněla hudba a průvod, který mu vstříc vyšel, ubíral se do chrámu Páně, kde dp. děkoval za lásku a úctu, kterou mu najevo dali a vybídnul všechny k vzájemné modlitbě za blaho a mír osady. Po udělení požehnání ubíral se důst. pán – náš pastýř do domu děkanského, na jehož prahu opětně byl uvítán blahopřáním školní dívky místní."

(Uveřejněno ve Zpravodaji č. 4/1998)


 

Dominik FILIP

  • nar. 1827, zemř. 1902
  • český římskokatolický kněz, zakladatel podpůrného spolku nemocných kněží a apoštolský protonotář, prelát v Gorici
  • dobrodinec chudiny a podporovatel nemocných
  • čestné měšťanství mu bylo uděleno před r. 1896

Aktualizace článku 12.02.2014, 10:07:27

Galerie obrázků vložených ke článku (1) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost
Výňatek z Pamětní knihy o jmenování p. Nývlta (zdroj: SOKA H. Králové)