www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Městský úřad | Sběrný dvůr Zderaz

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nalézá ve Smiřicích v části Zderaz u železničního přejezdu (křižovatka ulic Cukrovarské a Hradecké). Provozovatelem je firma Marius Pedersen a.s., Hradec Králové.

Sběrný dvůr je určen pro občany Smiřic, Rodova a Trotiny a obce Holohlavy. Při předávání odpadu je nutno prokázat totožnost a bydliště platným občanským průkazem, v opačném případě obsluha odpad nepřijme. Občané Holohlav musí od 1. března 2014 k dokladu totožnosti předložit i doklad o zaplacení poplatku za svoz odpadu ve své obci.

Odpady od občanů jsou vybírány zdarma, s výjimkou stavební suti a azbestu – ceník je ke stažení níže na této stránce.

Otevírací doba sběrného dvora na Zderazi:

 • úterý    15:00–18:00 hodin
 • sobota  08:00–12:00 hodin

Druhy odpadů, které lze na sběrném dvoře odkládat:

 • papírové, plastové (i polystyrenové) a skleněné obaly,
 • pneumatiky (pouze nepoškozené a bez disku),
 • směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 
 • kovový odpad,
 • objemný odpad (nábytek, matrace, lino, koberce apod.),
 • izolační materiály s obsahem azbestu,
 • stavební materiály obsahující azbest,
 • vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, televize, velké i malé elektropřístroje, suché monočlánky, zářivky, výbojky),
 • oděvy, boty, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, oblečení a hračky (ne textil mokrý, plesnivý, znečištěný zeminou a ropnými látkami a průmyslové ústřižky látek).

1x měsíčně (vždy v první sobotu v měsíci) se odebírají tyto nebezpečné odpady: rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, oleje, barvy, léky, autobaterie apod.)

Upozorňujeme, že veškeré vyřazené elektrospotřebiče je potřeba dodávat kompletní – jen tak může dojít k opětovné recyklaci a zabránění úniku nebezpečných látek. Neodborně rozebrané spotřebiče se stávají nebezpečným odpadem.

Kovový odpad je odebírán zdarma.

Ve sběrném dvoře jsou instalovány velkokapacitní kontejnery vždy pro určitý druh odpadu, dále uzavíratelný tzv. wintejner na ledničky a mrazničky, klece a bagy na elektrospotřebiče, kontejnery na tříděný odpad (plasty, sklo barevné a čiré, papír). Dále je v areálu umístěn zastřešený tzv. E-domek, do nějž se může odkládat veškerý elektroodpad.

Na území města lze nadále odkládat papírové, plastové, skleněné a tetrapackové obaly do barevných kontejnerů. – POZOR! Skleněný odpad, který neprojde otvorem kontejneru, je nutno odevzdat na sběrném dvoře a ne jej ponechávat vedle sběrné nádoby!  

 

Sběrné místo v budově smiřického městského úřadu 

Ve vstupní části městského úřadu za dveřmi před schody do prvního patra jsou umístěny malé sběrné nádoby, do kterých je možnost odkládat

 • malé elektrospotřebiče
 • baterie
 • zářivky a výbojky (lineární – trubicové, kompaktní úsporné zářivky, výbojové světelné zdroje, LED světelné zdroje)
 • použité tonery a cartridge.

Elektrospotřebiče musejí být kompletní, neodbornou demontáží se stávají nebezpečným odpadem a již není možné využít z nich např. vzácné kovy, které jsou v nich zastoupeny v nepatrném množství. Větší elektrospotřebiče, které se do e-boxu nevejdou, odevzdávejte na sběrném dvoře.

Do sběrné nádoby na zářivky a výbojky nepatří: běžné přímo žhavené žárovky, reflektorové žárovky a halogenové žárovky, samostatné LED diody. Zářivky a výbojky obsahují malé množství rtuti, proto nepatří do popelnice a potažmo na skládku, a hlavně nepatří do volné přírody, kde jedna zářivka může rtutí znečistit až 10 000 litrů vody. Ze zářivek se opět také využije sklo a vzácné kovy.

Informace o svozu odpadů na území města Smiřice, ceník svozů a způsob likvidace dalších druhů odpadů naleznete ZDE (odkaz Odpadové hospodářství ve struktuře MěÚ).

Zajímavosti, podrobnosti i zábavu naleznete na stránkách společností, které zpětný odběr zajišťují: www.asekol.czwww.elektrowin.cz, www.ekolamp.cz nebo www.ekokom.cz.

Sběrný dvůr na mapě:


Aktualizace článku 09.05.2016, 11:24:28

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1379.pdf   Ceník za uložení azbestu a suti na sběrném dvoře ve Smiřicích
(Poslední editace 04.12.2013, 16:21:13)