www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Statistické údaje
Hlavní dokumenty města
Mapa města, seznam ulic
Rodov a Trotina
Aktuality z Rodova a
Trotiny
Výjezdní zasedání RM
Historie Smiřic
Kronika města
Znak města
Památky ve městě
Čestní občané
Významné osobnosti města
Životní prostředí
Partnerské město
Boguszów-Gorce
Zprávy z města
Smiřický infoservis
Co o nás napsali
Fotogalerie
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Výjezdní zasedání Rady města Smiřice – Rodov 20.03.2013

Dne 20.03.2013 proběhlo výjezdní zasedání rady, na kterém byly diskutovány především následujíci problémy:

 1. oprava cesty ke hřbitovu
 2. kácení vrby u cesty na hřbitov
 3. kácení topolu v centrální části obce
 4. kácení břízy u silnice vedoucí na Trotinu.
 5. oprava břehů potoka před mostem s důrazem na ochranu přilehlé nemovitosti
 6. zábradlí před hospodou.
 7. oprava komínů na čp. 45 
 8. výsadba stromů v centrální části
 9. úpravy dopadových ploch na dětském hřišti. 
 10. stav komunikaci ve správě SÚS, zvláště směr na Trotinu
 11. kanál před čp. 64
 12. horší viditelnost signalizace průjezdu rychlosti
 13. poldr
 14. černá skládka – Hrdláky
 15. údržba veřejných prostranství

Plnění úkolů: 

 1. Díry na přední části cesty ke hřbitovu vyspraveny asfaltovým recyklátem. 
 2. SDH Smiřice zajistil pokácení vrby. 
 3. Jednalo se o topol za hranicí životnosti. Z bezpečnostních důvodů odbornou firmou odstraněn.
 4. Kácení břízy s ohledem na komplikovanou prostorovou dispozici provedla odborná firma. 
 5. Břeh bude opraven. Projektant zpracovává návrh řešení u čp. 10. 
 6. Zábradlí instalováno. 
 7. Oprava komínů v průběhu dubna až května. 
 8. Výsadba stromů v centrální části obce v průběhu dubna.
 9. Dopadové plochy upraveny. 
 10. V měsíci dubnu proběhla dvě jednání se zástupci kraje a SÚS kraje. Jednoho se na kraji účastnil pan Michal Arnošt z Rodova. Druhé proběhlo na MěÚ Smiřice. Obě jednání byla s ohledem na nedostatek finančních prostředků SÚS neúspěšná. 
 11. Opraven. 
 12. Jabloň před signalizací oříznuta. 
 13. V rámci komplexních pozemkových úprav se podařilo pod poldr umístit obecní pozemky. Nyní bude město hledat finanční prostředky za pomocí dotačních titulů ve snaze poldr realizovat.
 14. Vlastník pozemků vyzván k odstranění.
 15. Uzavřena smlouva s brigádníkem.

Aktualizace článku 12.07.2013, 12:10:46

Galerie obrázků vložených ke článku (2) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost
Oprava komínů na čp. 45
Klik - plná velikost
Zábradlí před hospodou