www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

Aktuálně ze života Rodova a Trotiny

Vánoční tvoření

Pečení cukroví, zdobení perníčků a výrobu svícnů si můžete zkusit v pondělí 15. prosince 2014 od 14 hodin v rodovské klubovně. Akci pořádá Rodovská rozvojová, o. p. s.


Aktualizace článku 06.11.2014, 12:50:42

Otevření obchodu v Rodově

V sobotu 5. dubna byl v Rodově za velké účasti místních obyvatel znovuotevřen místní obchod. Provozovat jej bude obecně prospěšná společnost Rodovská rozvojová.


Aktualizace článku 06.11.2014, 12:48:14

Galerie obrázků vložených ke článku (4) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost

Klik - plná velikost

Klik - plná velikost

Klik - plná velikost


Rej masek v Rodově

Třetí sobotu v březnu pořádala Rodovská rozvojová o.p.s. karneval pro děti. Obecněprospěšná společnost vznikla za účelem pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí a akcí pro děti jako výplň volnočasových aktivit. Její druhou činností je provoz místního obchodu se smíšeným zbožím, který se bude slavnostně otvírat 5. dubna.

Karnevalového reje se zúčastnily na tři desítky dětí z Rodova a blízkého okolí. Princezny a víly jasně převálcovaly Červené karkulky, čarodějnici, superženu i kovbojku. Kreativní masku předvedla dívka, která se převlékla ze Sherlocka Holmese v ženském vydání a přizpůsobila tomu i jméno Shirley. V chlapeckých maskách se objevil indián, kovboj, pirát, Batman i vagabund. Nejmenší bratři byli oblečeni do masek z kreslené pohádky Auta a měli velký úspěch.

Odpoledne bylo vyplněno hrami, zejména pohybovými, neboť děti byly po počáteční rozpačitosti brzy ve formě a neposeděly ani chvilku. Nejvíce se zasmály u přetahované, když se jedno družstvo snažilo přetáhnout druhé za hranici svého území. Švindlovat se snažily u obíhané kolem židlí, to se zas nejvíce bavili přihlížející rodiče a prarodiče, kterých se sešlo stejně jako dětí. Nejzajímavější hra byla Hádání pohádek dle písniček, které děti poslouchaly a měly poznat, ve které pohádce zazněly. Za každou správnou odpověď nechyběla sladká odměna, kterou děti dostávaly také za házení míčků do košů, za tanec ve dvojicích s balónkem mezi sebou či za vymalovaný obrázek. Náš rej masek skončil až za soumraku, a děti odcházely spokojené s medailí na krku a mnoha dobrotami v kapsách.

Těšíme se na další společně strávené odpoledne. Srdečně děkujeme za vaši účast a sponzorské dary.

Kateřina Hodysová, Kateřina Moravcová


Aktualizace článku 03.07.2014, 14:24:38

Rodov se dočká nové části chodníku podél komunikace vedoucí od Smiřic

S ohledem na skutečnost, že došlo ke shodě mezi vlastníky pozemků včetně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a SÚS KHK, bude v letošním roce realizována část chybějícího chodníku podél silnice procházející obcí v prostoru u lípy pod kopcem.

V nebližších dnech bude stavební úřad požádán o vydání souhlasného vyjádření. Dubnové zastupitelstvo bude mít na programu mimo jiné projednání převodů pozemků pod chodníkem. Po uzavření přislušných smluv v rámci majetkoprávního řešení akce bude požádáno na odboru dopravy MMHK o stavební povolení.

Bezprostředně po získání stavebního povolení bude akce realizována. Rozpočtové prostředky města jsou připraveny.

Luboš Tuzar, starosta


Aktualizace článku 24.03.2014, 16:45:42

Rodov má od konce října novou zvoničku

Poslední říjnovou sobotu odpoledne se sešli obyvatelé Rodova, aby společně oslavili návrat nové zvoničky na své původní místo, neboť stará zvonička byla odstraněna již začátkem tohoto roku, a to z bezpečnostních důvodů.

Nová zvonička vzešla z ruky smiřického mistra řezbáře Miroslava Kříže, který pojal její výrobu méně tradičně a vytvořil tak originální dílo, které se stalo nepřehlédnutelným orientačním bodem v obci.

Srdečné pozvání na oslavu přijali i speciální hosté – starosta Luboš Tuzar s manželkou, dále pater Petr Šabaka a pater Alexander Pająk z Holohlav.

Po úvodním slově starosty Tuzara se řeči ujal pater Šabaka, který se zmínil obecně o historii zvoniček a zvonů, o jejich původním účelu a místní zvoničku vysvětil. Poté již přihlížející potěšilo taneční vystoupení smiřických mažoretek, jejichž výstup za slunného počasí byl veselou tečkou za společně stráveným odpolednem.

Kateřina Hodysová


Aktualizace článku 03.03.2014, 15:33:20

Galerie obrázků vložených ke článku (6) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost

Klik - plná velikost

Klik - plná velikost

Klik - plná velikost

Klik - plná velikost

Klik - plná velikost


 

Dětský den v Rodově

Čtvrtou červnovou sobotu nachystali rodiče a přátelé dětem odpoledne plné her a soutěží. Čtyřicet pět dětí sbíralo body v jedenácti disciplínách. Již tradičně skákání v pytli, přechod lavičky s míčkem na lžíci či chůze na chůdách. Oblíbeným zpestřením se za slunného počasí stal lavor s vodou, ze kterého děti tahaly jablka pouze za pomoci svých úst.

Dostaly šanci si také vymalovat sádrový odlitek slona nebo kytičky a vyrobit tak dárek pro maminku. Děti a zvláště pak přihlížející se nejvíce pobavili při prokousávání velkého koláče, v jehož středu byla zapečena padesátikoruna. Koláčů bylo dost a všichni jedlíci byli uspokojeni.

Po předávání cen se děti radovaly jak ze sladkostí, tak i z pexesa nebo bublifuku. Děti dostaly také možnost svézt se na koni, což přivítaly s nadšením. K večeru si opekli děti, rodiče i ostatní soudedé špekáčky a párky a poseděli u táboráku.

Za velmi pěkné odpoledne srdečně děkujeme všem sponzorům z řad jednotlivých občanů, podnikatelů i Městskému úřadu Smiřice. Zvláštní poděkování patří i organizátorům a pomocníkům, kteří se trpělivě dětem věnovali celé odpoledne a podíleli se na vzniku celé akce. Doufáme, že se v příštím roce opět sejdeme v tak vysokém počtu.

K. Hodysová, Rodov


Aktualizace článku 17.01.2014, 09:53:40

Galerie obrázků vložených ke článku (3) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost

Klik - plná velikost

Klik - plná velikost