www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Aktuálně ze stezky
O projektu
Fotogalerie
Průběh stavby
Úsek č. 1
Úsek č. 2
Úsek č. 3
Úsek č. 4
Úsek č. 5
Úseky č. 6 a 7
Úsek č. 8
Úsek č. 9
Úsek č. 10
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Úsek č. 8 – Jaroměř (Úpa)

Stavba je vedena podél vodního toku řeky Úpy na jeho pravém břehu v zastavěné části k. ú. Jaroměř.

Technický popis:

 • část č. 8.1 Jaroměř (Úpa)
  • km 0,000 – 0,610 novostavba stezky v šíři 2,25 m
  • km 0,610 – 0,694 novostavba stezky v šíři 2,25 m
 • část č. 8.2 (podchod pod silnicí I/33)
  • km 0,000 – 0,104 novostavba stezky v šíři 3,00 m
  • km 0,104 – 0,116 novostavba podchodu v šíři 4,00 m
  • km 0,116 – 0,221 novostavba stezky v šíři 3,00 m

Zemní těleso:

 • km 0,000 – 0,104 stavba umístěna do výškové úrovně okolního terénu
 • km 0,104 – 0,116 stavba podchodu v úrovni 4,00 m pod niveletou silnice v náspu km
 • 0,116 – 0,220 stavba stezky v zářezu hloubky 4,00 m až 0,00 m (rampa)

Další inženýrské objekty:

 • v délce 180 m novostavba veřejného osvětlení podél MK k plovárně na Úpě
 • km 0,000 – 0,220 novostavba veřejného osvětlení stezky a podchodu
 • km 0,110 – rámový podchod délky 12,00 m

Podchod:
Celková délka 12,00 m, světlá šířka 4,00 m, světlá výška 3,00 m, rozdíl nivelet vozovka/podchod 4,10 m, sklonové poměry – podélný sklon podchodu 0,00 %, podélný sklon rampy 1 4,00 %, podélný sklon rampy 2 0,50 %, příčný sklon podchodu 0,00 %, konstrukce v místě podchodu – vozovka silnice I/33 živičné konstrukce tl. 66 cm, obsyp konstrukce podchodu, hydroizolace, železobetonové rámové prefabrikáty, základová betonová deska, štěrkopískový podsyp zákl. desky, odvodnění – pomocí žlabů a dešťové stoky umístěné pod podchodem, osvětlení podchodu.

Délka úseku je v části 8.1 694 m (podél Úpy) a v části 8.2 221 m, z toho délka podchodu 12 m (podchod pod silnicí I/33). Stezka se zpevněným povrchem.


Aktualizace článku 06.06.2013, 10:51:06

Galerie obrázků vložených ke článku (17) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost
04.09.2012
Klik - plná velikost
11.09.2012
Klik - plná velikost
20.09.2012
Klik - plná velikost
20.09.2012
Klik - plná velikost
27.09.2012
Klik - plná velikost
Podchod – stav k 12.10.2012
Klik - plná velikost
13.11.2012 - podchod - dokončovací práce
Klik - plná velikost
13.11.2012 - podchod - dokončovací práce
Klik - plná velikost
13.11.2012 - napojování podchodu na stávající komunikace
Klik - plná velikost
13.11.2012 - napojování podchodu na stávající komunikace
Klik - plná velikost
13.11.2012 - u Úpy
Klik - plná velikost
21.11.2012 – úsek 8.1 (Jaroměř, Úpa)
Klik - plná velikost
21.11.2012 - podchod
Klik - plná velikost
21.11.2012
Klik - plná velikost
21.11.2012
Klik - plná velikost
21.11.2012
Klik - plná velikost
21.11.2012