www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Zpravodaj | Základní informace, inzerce

Základní informace, možnosti inzerce

Zpravodaj vydává město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice.

Evidenční číslo: MK ČR E 16060

Vychází 2x ročně v nákladu 400 ks na 1 číslo. Ve Smiřicích a Holohlavech je předplatitelům distribuován až do domu.

Redakční rada Zpravodaje:  Mgr. Jan Novotný, Ilona Hušáková, Leona Rousková 

 


 

Uzávěrka podkladů pro první (červnové) vydání Zpravodaje v roce 2017 je 19.05.2017.

Své příspěvky zasílejte na adresu knihovna@mestosmirice.cz. Vaše náměty a připomínky k tomuto periodiku uvítáme na e-mailové adrese podatelna@mestosmirice.cz.

 


 

PŘEDPLATNÉ na rok 2017

Zpravodaj vychází 2x ročně. Předplatné na kalendářní rok činí 40 Kč – objednávky přijímá odbor správní MěÚ Smiřice. Stálí předplatitelé mohou být kontaktováni i doručovatelkou MěÚ, která od nich předplatné vybere. 

Tištěný Zpravodaj lze zakoupit na odboru správním MěÚ Smiřice (1. patro – podatelna) nebo v trafice paní Cvikelové (Palackého ul.).

 


 

INZERCE ve Zpravodaji

  • řádková inzerce          61 Kč/řádek
  • fotografie                 121 Kč/ks 
  • leták velikosti A6      242 Kč/ks 
  • leták velikosti A5      363 Kč/ks
  • leták velikosti A4      726 Kč/ks

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

(Dle platného ceníku Kulturního střediska Dvorana, s.r.o.)


Aktualizace článku 07.02.2017, 06:56:27