www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Kalendář kulturních akcí
Přehled kultury k tisku
Kulturní středisko
Dvorana
Galerie pohlednic
Městská knihovna
Kaple Zjevení Páně
Expozice Milana Knoblocha
Loutkové divadlo
Hlavní mezníky loutkové
scény
Divadelní soubor OCHOS
Smiřice
Smiřické svátky hudby
Smiřický hrnec
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Hlavní mezníky loutkové scény

1926
První představení se uskutečnilo na vypůjčeném rodinném divadélku dne 17. ledna v tehdejší sborovně sokolovny – prvním představením byla hra „Kašpárek v podsvětí“, do roku 1982 byl principálem divadla jeho zakladatel učitel smiřické školy Petr Zahálka.

1931
Přechod z hraní na vypůjčeném rodinném divadélku na nově pořízenou skládací konstrukci. Tato konstrukce se sestavovala na nedělní přestavení v sále tělocvičny a současně i biografu v hostinci U Andrejsků (nedávno ještě budova s kinem, nyní restaurace Oáza).

1940
V době zákazu Sokola se za okupace stala provozovatelem divadla smiřická škola.

1945
Loutkové divadlo pokračovalo v činnosti opět pod sokolským jménem.

1948
Divadlo se přestěhovalo do hostince Na Lednici.

1950
Provozovatelem divadla se stal Závodní výbor ROH Státního statku Smiřice, později jeho závodní klub Družba.

1953
Divadlo získalo stálé místnosti v bývalé Malburgově vile (současný stánek divadla společně s Domem dětí a mládeže) a byla provedena jejich adaptace na moderní loutkovou scénu.

1954
Od tohoto roku se soubor loutkové scény pravidelně účastnil každoročně na soutěžních přehlídkách, a to okresních, krajských, resp. i ústředních.

1960
První vystoupení na celostátní loutkářské přehlídce v Chrudimi s inscenací Král Abeceda.

1961
Vítězství na loutkářské soutěži v Chrudimi s historicky nejúspěšnější inscenací souboru – Generálskou operetkou.

1962
Loutkové divadlo se s Generálskou operetkou zúčastnilo čtyřtýdenního zájezdu do Itálie.

1964, 1967, 1969
V těchto letech následovala další úspěšná vystoupení na loutkářské Chrudimi.

60. – 80. léta
Četná zájezdová představení na farmách smiřického statku, na dětských táborech i jinde, organizování svozu dětí ze širokého okolí na představení ve Smiřicích.

1973
Byly provedeny úpravy prostor loutkové scény, především hlediště a vstupní haly.

1988
Provozovatelem loutkové scény se stává Městské kulturní středisko Smiřice.

1994
V tomto roce se podařilo obnovit zvukovou aparaturu.

2000
Osazeno a zprovozněno nouzové osvětlení.

2001
Založen dětský soubor pod vedením Jiřího Zahálky, který se v následujících letech zúčastnil oblastních přehlídek. Hrál nejen pro smiřické diváky, ale sehrál také několik zájezdových představení.

2003
Svěží vzduch divákům v sále zajišťuje vzduchotechnická jednotka.

2006
Z provozních prostředků byly zakoupeny bezdrátové mikroporty.

Aktualizace článku 23.01.2013, 08:45:37