www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Obnova zámeckého parku | Tahové zkoušky

Výsledky tahových zkoušek z 20.11.2012

Buk lesní (Fagus sylvatica) - číslo 48 dle přehledu dřevin
Průměr kmene 155 cm, výška stromu 29 m. Fyziologická vitalita je snížená, koruna je kompaktní, ovšem s dynamickým prosycháním na periferii. Zhoršený zdravotní stav – v okolí báze kmene dochází k vývoji plodnic vějířovce obrovského (trsnatce).

Výsledek tahové zkoušky: Strom vykazuje významné zhoršení stability v parametru odolnosti proti vyvrácení. Vzhledem k významu jedince je doporučeno provést obvodovou redukci koruny se zkrácením o 4 m. Současně zvážit podporu vitality daného jedince zamulčováním okolí báze kmene (cca v kruhu zabírajícím polovinu průmětu koruny) pro zamezení kompetice o vodu s porostem trávy. Opakování tahové zkoušky je doporučeno provést v roce 2014 pro zjištění dynamiky vývoje statické situace.

Dub letní  (Quercus robur) - číslo 63 dle přehledu dřevin
Průměr kmene 152 cm, výška stromu 28 m. Fyziologická vitalita mírně snížená, koruna je kompaktní s mírnými známkami periferního prosychání. Na bázi kmene rostou plodnice dřevokazné houby rezavce kořenového.

Výsledek tahové zkoušky: Strom vykazuje sníženou odolnost proti vyvrácení a to v mezní oblasti minimální požadované hodnoty. Doporučuje se proto realizovat obvodovou redukci se zakrácením koruny o 2 m spolu s lokální redukcí zaměřenou na symetrizaci koruny. Tahovou zkoušku je doporučeno opakovat v roce 2014 pro zjištění dynamiky vývoje statické situace.

Dub letní (Quercus robur) - číslo 72 dle přehledu dřevin
Průměr kmene 101 cm, výška stromu 27 m. Fyziologická vitalita významně zhoršená, koruna je fragmentovaná, projevuje se dynamické periferní prosychání. Na bázi kmene jsou zbytky plodnic dřevokazné houby (pravděpodobně sírovec žlutooranžový).

Výsledek tahové zkoušky: Strom vykazuje sníženou odolnost proti vyvrácení a to v mezní oblasti minimální požadované hodnoty. Doporučuje se proto realizovat obvodovou redukci se zakrácením koruny o 2 m spolu s provedením bezpečnostního řezu. Tahovou zkoušku  opakovat v roce 2014 pro zjištění dynamiky vývoje statické situace.

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) - číslo 330 dle přehledu dřevin
Průměr kmene 101 cm, výška stromu 27 m. Fyziologická vitalita mírně zhoršená, koruna je částečně fragmentovaná se známkami periferního prosychání. Na bázi kmene je patrný otvor do dutiny. V okolí báze kmene a na kmeni byly zjištěny plodnice dřevokazné houby šupinovky.

Výsledek tahové zkoušky: Strom vykazuje dostatečnou odolnost ve všech sledovaných parametrech. Není proto nutné realizovat žádný speciální stabilizační zásah. Vzhledem ke stavu koruny je doporučena pouze realizace bezpečnostního řezu. Opakování tahové zkoušky v roce 2016 pro zjištění dynamicky vývoje.

Závěr
Z celkového počtu 4 hodnocených stromů byl na 3 jedincích doporučen speciální stabilizační zásah. Ke kácení nebyl doporučen ani jeden z hodnocených stromů.

Tahové zkoušky provedla firma Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Rosice.


Aktualizace článku 10.12.2012, 14:26:12

Galerie obrázků vložených ke článku (9) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost
48 - buk lesní - detail houby (trsnatec)
Klik - plná velikost
48 - buk lesní
Klik - plná velikost
63 - dub letní
Klik - plná velikost
63 - dub letní - detail houby (rezavec kořenový)
Klik - plná velikost
63 - dub letní
Klik - plná velikost
72- dub letní
Klik - plná velikost
72 - dub letní - detail houby (sírovec žlutooranžový)
Klik - plná velikost
330 - jasan ztepilý
Klik - plná velikost
Pozice přístrojů při tahové zkoušce