www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém se použije při přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému.

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou

  • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
  • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
  • ostatní záchranné sbory
  • orgány ochrany veřejného zdraví,
  • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
  • zařízení civilní ochrany,
  • neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.

V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému také poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem.

Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky.


Aktualizace článku 19.10.2012, 12:04:00