www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Sociálně-právní ochrana
dětí
Pečovatelská služba
Plánování sociálních
služeb
Plán rozvoje soc. služeb
Aktuální informace
Projekt SPOLEČNĚ!
Projekt Mapování bariér
Užitečné informace ze
sociální oblasti
Pracovní příležitosti v
regionu
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatele (město Smiřice) s uživateli (občané) a poskytovateli (jednotlivé organizace) sociálních služeb při vytváření plánu, nabídky služeb a realizaci konkrétních kroků. Při plánování sociálních služeb se vychází zejména z porovnání existující nabídky se zjištěnými potřebami případných uživatelů služeb.

Zastupitelstvo města Smiřice schválilo na svém zasedání dne 16.2.2006 zapojení města Smiřice do komunitního plánování sociálních služeb. Cílem komunitního plánování je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb nejen na území města Smiřice, ale v rámci celého správního obvodu, který zahrnuje dalších 11 obcí a žije zde přibližně 8.000 obyvatel.

Byla vytvořena pracovní skupina, kterou tvoří zástupci místní organizace Svazu důchodců ČR, škol, romské komunity, některých obcí spadajících do našeho správního obvodu a zástupci poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Společně zjišťujeme stávající situaci, potřeby občanů v oblasti sociálních služeb a možnosti financování.

Výsledkem komunitního plánování je plán rozvoje sociálních služeb, který určuje priority v oblasti a způsob, jak je naplňovat.


Aktualizace článku 16.09.2015, 16:42:45

Základní informace

Rada města Smiřice usnesením č. 202/2006 ze dne 13. 11. 2006 schválila Základní listinu komunitního plánování, která slouží k vymezení pravidel, kterými se komunitní plánování sociálních služeb v našem regionu řídí.

Jednací řád pracovní skupiny, jejíž složení je uvedeno níže na této stránce, a Základní listina komunitního plánování sociálních služeb jsou uveřejněny v přiložených souborech.

Jakékoli dotazy, připomínky či náměty k problematice sociálních služeb můžete adresovat kterémukoli členu pracovní skupiny nebo přímo koordinátorce projektu.

Ve Smiřicích dne 22. 1. 2007

Mgr. Věra Hottmarová
koordinátorka projektu

 


 

PRACOVNÍ SKUPINA

1. Mgr. Iveta Brzková (Obecný zájem, z. ú.)
tel. 495 422 805, e-mail: iveta.brzkova@pssmirice.cz

2. Tereza Felcmanová (Aufori, o. p. s.)
tel. 774 138 499, felcmanova.aufori@gmail.com

3. Mgr. Věra Hottmarová (Město Smiřice)
tel. 495 809 012, hottmarova@mestosmirice.cz

4. Stanislava Klimešová (Svaz důchodců ČR, místní organizace Smiřice)
tel. 721 708 909, klim.slav@seznam.cz

5. Jaromír Kotěra (Obec Černožice)
tel. 495 421 221, e-mail: cernozice@iol.cz

6. Radmila Lukaštíková (Obec Hořiněves)
tel. 495 426 107, e-mail: ou@horineves.cz

7. Ing. Bc. Petr Sameš (Městský úřad Smiřice)
tel. 495 809 015, e-mail: sames@mestosmirice.cz

8. Bc. Petra Štěbrová, DiS. (Domov důchodců Černožice)
tel. 495 705 224, e-mail: stebrova.doduce@seznam.cz

9. Mgr. Eva Šupíková (Základní škola Smiřice)
tel. 604 523 750, e-mail: supikova@zssmirice.cz

10. Mgr. Šárka Zbiňová (Občanské sdružení Salinger)
tel. 774 807 052, e-mail: kc.zip@salinger.cz


Aktualizace článku 16.09.2015, 16:41:30

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *122.pdf   Základní listina komunitního plánování
(Poslední editace 22.03.2009, 17:15:39)