www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Krizové řízení | Důležité kontakty

Důležitá telefonní čísla v mimořádných situacích
 • Hasičský záchranný sbor                                150
 • Zdravotnická záchranná služba                     155
 • Policie České republiky                                    158
 • Jednotné evropské číslo tísňového volání   112
 • Městská policie Smiřice                                   495 809 019

Další důležitá čísla:

 • Informační zdravotnické centrum                        841 155 155
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové                     495 831 111
 • Územní odbor Krajského ředitelství policie Khk       974 521 111
 • Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 950 530 111
 • Hlášení poruch
  • VČP Net – pohotovost plyn 12 39
  • ČEZ – hlášení poruch 840 850 860
  • Královéhradecká provozní (poruchy na vodov. řadu) 495 406 102
  • Telefónica O2 – ohlašovna poruch 800 184 084
 • Havarijní a nouzové služby pro motoristy
  • ABA – dispečink 12 40
  • ÚAMK – dispečink 12 30
 • Linky důvěry
  • Linka bezpečí pro děti a mládež 800 155 555
  • Linka důvěry Hradec Králové 495 273 259
 • Počasí a stav vody
  • Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové 495 436 161
  • Povodí Labe – dispečink 495 088 720, 730
  • Zemědělská vodohospodářská správa 495 217 041

Krajský úřad a městské úřady

 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje     495 817 111
 • Magistrát města Hradec Králové            495 707 111
 • Městský úřad Chlumec nad Cidlinou        495 703 871
 • Městský úřad Nechanice                      495 441 101
 • Městský úřad Smiřice                          495 809 010
 • Městský úřad Třebechovice pod Orebem 495 592 065

Aktualizace článku 24.10.2012, 10:54:49