www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Krizové řízení

Krizové řízení

Město Smiřice krizový štáb běžně nezřizuje, se zřízením krizového štábu (dále jen KŠ) se počítá pouze v mimořádných případech při závažném ohrožení obce.

Při zřízení krizového štábu bude využita povodňová komise, rozšířená podle potřeby o další členy z řad zaměstnanců. Ke svolání KŠ a jeho další činnosti slouží materiály povodňového plánu.

Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Pro potřeby města Smiřice je zpracován PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku mimořádné události.

Plán činnosti orgánů města Smiřice je základním dokumentem pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku občanů nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí. Je vyhotoven v písemné a elektronické podobě a je uložen u starosty. 


Doporučujeme všem občanům seznámit se s webovými stránkami statutárního města Hradec Králové na www.hradeckralove.org, kde v části Mimořádné události a krizové situace jsou dopodrobna a přehledně uvedeny návody jak si počínat v případě rozsáhlých mimořádných událostí.

Podobné návody lze najít i na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje www.hzscr.cz.


Krizový plán pro správní obvod obce s rozšířenou působností Hradec Králové zpracoval Magistrát města Hradec Králové zde ke stažení:


Aktualizace článku 17.12.2013, 08:02:21

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1064.pdf   Krizový plán obce s rozšířenou působností Hradec Králové
(Poslední editace 18.02.2013, 16:18:27)