www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

Projekt je financován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 Obecným cílem projektu je vybudování cyklostezky sloužící především pro potřeby rozvoje cestovního ruchu a zvýšení atraktivity regionu pro život obyvatel a návštěvníků kraje. Projekt předpokládá a jeho cílem je vybudovat cyklostezku, která by v sobě integrovala základní potřeby návštěvníků regionu na ekologickou dopravní obslužnost a zároveň by nahradila trasu stávající cyklotrasy č. 24 Labské. Cyklostezka propojí nejzajímavější regionální památky (Hospital Kuks, kaple ve Smiřicích, pevnost Josefov) s krajským městem v návaznosti na další cyklostezky, které se křižují ve městě. Výstupem projektu je vytvoření téměř 26 km trasy pro aktivní odpočinek turistů a návštěvníků regionu. Daný úsek je součástí cyklostezky, která je zároveň i cyklistickou stezkou mezinárodní. Její realizací dojde k vytvoření nových kvalitních podmínek pro rozvoj rekreační a turistické cyklistiky v regionu. Užívání cyklostezky je víceúčelové – jedná se o nemotoristickou komunikaci sloužící jako cyklistická stezka, pěší stezka, stezka pro in-line bruslaře a v zimě také pro běžkaře.

Realizátorem celého projektu je společnost Královéhradecká labská o.p.s., kterou založili společně na konci roku 2008 Královéhradecký kraj s městy Hradec Králové, Jaroměř–Josefov, Smiřice a obcí Kuks.

Zhotovitelem je firma EUROVIA CS a.s.

Poklepání na základní kámen

 Poklepání na základní kámen cyklostezky dne 29. května 2012
(zprava Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, Luboš Tuzar, starosta Smiřic, Ing. Jiří Klepsa, starosta Jaroměře, Jiří Beran, starosta Kuksu a Ing. Petr Boukal, ředitel hradeckého závodu EUROVIA CS, a. s.)


Aktualizace článku 06.06.2013, 09:54:08

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *863.pdf   Ke stažení - banner projektu
(Poslední editace 31.08.2012, 00:15:19)