www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Přestupková agenda

Bc. Roman Petráček (2. patro, č. dveří 29)
E-mail: petracek@mestosmirice.cz
Tel.: 495 809 013, 777 332 689


Správní odbor MěÚ Smiřice provádí přestupkové řízení v rozsahu vymezeném v ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou mu svěřeny,
  • přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
  • přestupky proti veřejnému pořádku, 
  • přestupky proti majetku a
  • přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích.

V souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami jsou správním odborem projednávány přestupky spáchané na území obcí Černožice, Holohlavy, Habřina, Hořiněves, Lejšovka, Lužany, Račice, Skalice, Smržov, Vrchovnice a Sendražice.

Základní informace k projednávání přestupků (životní situace Spáchání, oznámení a projednání přestupku) naleznete ZDE.


Aktualizace článku 27.02.2013, 14:51:59