www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Aktuálně ze stezky
O projektu
Fotogalerie
Průběh stavby
Úsek č. 1
Úsek č. 2
Úsek č. 3
Úsek č. 4
Úsek č. 5
Úseky č. 6 a 7
Úsek č. 8
Úsek č. 9
Úsek č. 10
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Informace z průběhu stavby – 2012–2013

Úseky cyklostezky:


16.05.2013

STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY OTEVŘENA!

11.02.2013

Tisková zpráva

Cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks je těsně před dokončením. Zbývá realizovat dokončující práce v objemu 2–3 týdnů spočívající především v dokončení krajnic, instalaci svislého a vodorovného dopravního značení a montáži mechanických zábran proti motorovým vozidlům. Po dokončení těchto prací proběhne v měsíci dubnu 2013 kolaudace stavby.

15. 5. 2013 v 11 hodin dojde u Kamenného mostu ke slavnostnímu přestřižení pásky za účasti významných osobností politického i společenského dění. Cyklostezka tak bude uvedena do provozu.

22. 6. 2013 proběhne na úseku Hradec Králové – Josefov – Kuks společenská cykloakce pro veřejnost s názvem Evropská cyklostezka u nás v kraji, zahájená startem etapy Tour de Labe z Hradce Králové k prameni Labe. Součástí akce bude opékání na základních čtyřech stanovištích na trase, soutěže pro děti i dospělé.

lnvestor projektu: Královéhradecká labská o.p.s.
Projektant: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Celkové náklady projektu: 67,4 mil. Kč vč. DPH
Celkové náklady stavby: 56,3 mil. Kč vč. DPH

 

Mladá fronta Dnes, 01.02.2013

23.11.2012
Na úseku č. 3 je položen asfalt v délce cca 1,3 km od přemostění Mlýnského náhonu směrem na Smiřice. V pokládce asfaltu se bude pokračovat od 30.11.2012.

13.11.2012
Na úseku č. 3 pokračuje stavba mostku u vyústění Mlýnského náhonu do Labe.
Práce pokračují i na úseku č. 5 – asfaltový povrch je položen i pod Semonicemi.
Na úseku č. 7 se pokládá cementobetonový kryt.
Byl usazen podchod pod silnicí I/33 v Jaroměři na úseku č. 8 a nyní již na něm probíhají dokončovací práce. Zároveň se podchod napojuje i na stávající komunikace.
I na úseku č. 9 se finišuje – stezka je opatřena krajnicemi.
(Aktuální fotografie jsou opět vloženy do galerií k jednotlivým úsekům.)

1.11.2012
(Týdeník 5 + 2 dny – vydání pro Hradecko z 1.11.2012)12.10.2012
Na úseku č. 1, v místech obousměrného provozu, byl položen betonový povrch.
Na úsek č. 3 se naváží kamenná drť.
Na úseku č. 4 se pracuje na nastoupání nad jez ve Smiřicích, kde je povrch připraven na pokládku asfaltu.
Mezi Černožicemi a Jaroměří (úsek č. 5) se pokládá finální druhá vrstva asfaltu. Nákladní auta zde musí couvat s asfaltem k finišeru více než 1 km. Dále se zde staví opěrná gabionová zeď.
Stále se pracuje na podchodu na úseku č. 8 v Jaroměři.
Mezí Jaroměří a Brodem na úseku č. 9 se pokládá asfaltový povrch.

20.09.2012
Od Předměřic na Hradec Králové (úsek č. 1) probíhá pokládka cementobetonového krytu s průměrnou rychlostí pokládky 300 bm/den.
Na začátku úseku č. 4 probíhají práce na nastoupání cyklostezky nad jez ve Smiřicích.
Práce na podchodu na úseku č. 8 v Jaroměři jsou v plném proudu.
Na úseku č. 10 od Brodu do Kuksu již probíhá pokládka asfaltu.

11.09.2012
Na úsecích č. 2 a č. 4 je už položen po celé délce asfalt.
Na úseku č. 8 v Jaroměři pokračuje stavba podchodu pod silnicí I/33.
Většina trasy úseku č. 10 je již připravena na pokládku asfaltu.

07.09.2012
Na úseku č. 2 probíhá pokládka asfaltových povrchových vrstev.

04.09.2012
Na úseku č. 3 se pracuje v místech, kde se Mlýnský potok vlévá do Labe.
Na úseku č. 8 v Jaroměři probíhá stavba podchodu dle plánovaného harmonogramu. 

31.08.2012
Na úseku č. 1 byla provedena pokládka asfaltu na jednosměrném úseku od Kameňáku směr Předměřice. Na úseku, kde bude veden provoz obousměrně, je vše připraveno pro pokládku finálního betonového povrchu. Ta proběhne v první polovině září.
Na úseku č. 4 byl koncem srpna položen po celé délce asfalt.
Na úsecích č. 3 a č. 10 byly započaty první práce. 

21.08.2012
Na úseku č. 2 byla provedena stabilizace podloží vápněním a nyní probíhá pokládka kameniva.
Na úseku č. 4 byly položeny podkladové vrstvy pod finální asfaltový povrch.

16.08.2012
Na úseku č. 1 byl položen na jednosměrném úseku pod hrází asfaltový povrch. Úsek od místa, kde se jednosměrné pruhy spojují až po jez v Předměřicíc n. L., je osazen podkladovými vrstvami a připraven na pokládku betonu, která by měla být zahájena do konce srpna.
Na úseku č. 2 byly odebrány vrchní vrstvy a probíhá zde zlepšení podkladových vrstev pod samotnou konstrukci cyklostezky formou vápnění.
Na úseku č. 4 probíhá pokládka podkladového kameniva a budování opěrné stěny tak, aby cyklostezka mohla plynule vystoupat na hráz nad jezem ve Smiřicích.
Na úseku č. 5 probíhá příprava území srovnáním pláně.

V týdnu od 20.08. budou zahájeny zemní práce také na úsecích mezi Jaroměří a Kuksem. Podchod v Jaroměři bude koncem srpna zahájen vybudováním provizorního třetího jízdního pruhu. Následně bude v září v jízdním pruhu blíže k bývalé plovárně vybudována polovina podchodu. V říjnu bude provedena stavba podchodu v druhém jízdním pruhu.

09.08.2012
Na úseku č. 1
mezi Hradcem Králové a jezem v Předměřicích n. L. došlo k úpravě pláně a dokončuje se pokládka kameniva pomocí finišeru.
Na úseku č. 4 mezi Smiřicemi a Černožicemi došlo k úpravě pláně, která je připravena na pokládku kameniva.
Na úseku č. 5 Černožice–Jaroměř probíhá příprava pláně.
Stavba podchodu pod silnicí I. tř. v Jaroměři bude zahájena v druhé polovině srpna.

03.07.2012
Zahájení stavby podchodu pod silnicí I. třídy v Jaroměři je plánováno na druhou polovinu srpna.

02.07.2012
Na cyklostezce bude pracovat pět pracovních skupin – jedna bude realizovat stavbu ve směru z Hradce Králové na Jaroměř, druhá z Jaroměře do Hradce Králové, třetí bude postupovat od Kuksu k Jaroměři. Čtvrtá skupina bude budovat podchod v Jaroměři pod silnicí I/33 a pátá lávku přes Mlýnský náhon v lokalitě Na Špici.


Aktualizace článku 06.06.2013, 12:05:25