www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Zápisy ZM

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva města

V souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města účinným od 01.05.2012 se na internetových stránkách města zveřejňují zápisy ze zasedání ZM, které jsou upraveny (anonymizovány) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů.

Úplný zápis je v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení), uložen na správním odboru – podatelně MěÚ Smiřice k nahlédnutí.

Nahlížet do zápisů z jednání ZM a do usnesení ZM a pořizovat si z nich výpisy mají právo fyzické osoby od 18 let věku, které jsou státními občany České republiky a na území města jsou hlášeny k trvalému pobytu (§ 16 zákona o obcích). Toto oprávnění mají i fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou zde hlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena (§ 17 zák. o obcích). Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace o jednání ZM na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Volební období 2014–2018


Aktualizace článku 24.10.2014, 07:17:48

Soubory vložené ke článku (23)
Otevři soubor *1599.pdf   Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 03.11.2014
(Poslední editace 06.11.2014, 13:50:30)
Otevři soubor *1607.pdf   Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 24.11.2014
(Poslední editace 02.12.2014, 15:02:11)
Otevři soubor *1614.pdf   Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 15.12.2014
(Poslední editace 29.12.2014, 10:46:50)
Otevři soubor *1656.pdf   Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 23.02.2015
(Poslední editace 02.03.2015, 12:21:37)
Otevři soubor *1690.pdf   Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 20.04.2015
(Poslední editace 13.05.2015, 13:38:26)
Otevři soubor *1724.pdf   Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 22.06.2015
(Poslední editace 01.07.2015, 07:52:13)
Otevři soubor *1777.pdf   Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 14.09.2015
(Poslední editace 29.09.2015, 09:19:26)
Otevři soubor *1829.pdf   Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 16.12.2015
(Poslední editace 23.12.2015, 08:45:51)
Otevři soubor *1882.pdf   Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Smiřice – 22.02.2016
(Poslední editace 03.03.2016, 09:18:20)
Otevři soubor *1896.pdf   Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 21.03.2016
(Poslední editace 30.03.2016, 07:53:34)
Otevři soubor *1936.pdf   Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 25.04.2016
(Poslední editace 05.05.2016, 08:05:00)
Otevři soubor *1963.pdf   Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Smiřice – 20.06.2016
(Poslední editace 01.07.2016, 08:56:28)
Otevři soubor *2014.pdf   Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 19.09.2016
(Poslední editace 26.09.2016, 15:33:17)
Otevři soubor *2071.pdf   Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 12.12.2016
(Poslední editace 23.12.2016, 07:40:33)
Otevři soubor *2197.pdf   Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 27.02.2017
(Poslední editace 10.03.2017, 06:43:04)
Otevři soubor *2233.pdf   Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 24.04.2017
(Poslední editace 04.05.2017, 14:24:52)
Otevři soubor *2264.pdf   Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 26.06.2017
(Poslední editace 04.07.2017, 11:32:02)
Otevři soubor *2334.pdf   Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 25.09.2017
(Poslední editace 27.09.2017, 10:41:34)
Otevři soubor *2378.pdf   Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 13.11.2017
(Poslední editace 23.11.2017, 20:18:08)
Otevři soubor *2401.pdf   Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 11.12.2017
(Poslední editace 21.12.2017, 08:04:12)
Otevři soubor *2480.pdf   Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice - 26.02.2018
(Poslední editace 05.03.2018, 17:00:20)
Otevři soubor *2511.pdf   Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Smiřice – 25.04.2018
(Poslední editace 09.05.2018, 15:06:23)
Otevři soubor *2557.pdf   Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Smiřice – 25.06.2018
(Poslední editace 04.07.2018, 13:50:05)

 

Volební období 2010–2014


Aktualizace článku 23.11.2017, 20:18:42

Soubory vložené ke článku (17)
Otevři soubor *779.pdf   Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města - 26.04.2012
(Poslední editace 09.05.2012, 14:26:36)
Otevři soubor *838.pdf   Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města - 28.06.2012
(Poslední editace 10.07.2012, 07:02:17)
Otevři soubor *872.pdf   Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města - 20.09.2012
(Poslední editace 01.10.2012, 15:47:08)
Otevři soubor *906.pdf   Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města - 08.11.2012
(Poslední editace 19.11.2012, 13:03:20)
Otevři soubor *912.pdf   Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města - 22.11.2012
(Poslední editace 29.11.2012, 20:28:54)
Otevři soubor *924.pdf   Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva města - 12.12.2012
(Poslední editace 08.02.2013, 12:31:41)
Otevři soubor *1060.pdf   Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města - 31.01.2013
(Poslední editace 12.02.2013, 06:58:24)
Otevři soubor *1186.pdf   Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města - 25.04.2013
(Poslední editace 13.05.2013, 16:46:23)
Otevři soubor *1282.pdf   Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města - 20.06.2013
(Poslední editace 01.07.2013, 09:31:29)
Otevři soubor *1322.pdf   Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města - 05.09.2013
(Poslední editace 16.09.2013, 13:20:41)
Otevři soubor *1365.pdf   Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města - 07.11.2013
(Poslední editace 14.11.2013, 07:46:36)
Otevři soubor *1396.pdf   Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města - 09.12.2013
(Poslední editace 17.02.2014, 16:36:11)
Otevři soubor *1464.pdf   Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města - 10.02.2014
(Poslední editace 17.02.2014, 16:36:14)
Otevři soubor *1482.pdf   Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města - 10.03.2014
(Poslední editace 19.03.2014, 08:25:54)
Otevři soubor *1514.pdf   Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města - 28.04.2014
(Poslední editace 07.05.2014, 17:15:32)
Otevři soubor *1533.pdf   Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města - 16.06.2014
(Poslední editace 26.06.2014, 12:52:11)
Otevři soubor *1581.pdf   Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města - 15.09.2014
(Poslední editace 23.09.2014, 11:45:46)