www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad
Přehled předpisů
Výroční zprávy
Poskytnuté informace
Ostatní povinně
zveřejňováné informace
Životní situace - návody
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Informace o informačním systému Města Smiřice

Město Smiřice spravuje tyto informační systémy veřejné správy: 

 MUNIS – spisová služba  Triada, spol. s r. o.
 Úřední deska  Triada, spol. s r. o.
 Evidence oznámení  Triada, spol. s r. o.
 Legalizace a vidimace  Triada, spol. s r. o.
 Evidence obyvatel  Gordic, spol. s r. o.
 Matrika  Gordic, spol. s r. o.
 MISYS – evidence pozemků  GEPRO spol. s r. o.
 Webové stránky města  REGIS-ON-LINE, s.r.o.
 CRYPTA (předávání dat. souborů pro inkaso)  Česká pošta, s. p.
 Pokladna  Gordic, spol. s r.o.
 Správa hřbitovů  Gordic, spol. s r.o.
 Poplatky  Gordic, spol. s r.o.
 Mzdy a personalistika  Gordic, spol. s r.o.
 Účetnictví a rozpočet + související aplikace (faktury)  Gordic, spol. s r.o.
 Lanius – knihovnický systém  LANius s.r.o.

 

Město Smiřice je držitelem atestu shody dlouhodobého řízení ISVS s požadavky zákona č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Atest č. AT140003, vydán Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p., platnost do 30.09.2019.

 

Atest ISVS

 

Město Smiřice je partnerem v projektu Technologické centrum ORP Hradec Králové - I., II.


Aktualizace článku 19.08.2015, 10:14:39