www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

Stezka pro pěší a cyklisty Hradec Králové – Josefov – Kuks

 

POPIS TRASY

Labská stezka č. 2 prochází v Hradci Králové podél řeky Labe, cca 500 m od historického jádra a 1,5 km od vlakového nádraží a terminálu hromadné dopravy. Po značení se z centra města (od budovy Muzea východních Čech) cyklista dostane ke Kamennému mostu na Pláckách, odkud je stezka vedena po levém břehu až do Předměřic nad Labem.

Zde se přejede přes jez na pravý břeh a dále se pokračuje do Lochenic. U mostu je nutné ze stezky odbočit vlevo na stávající komunikaci a na prvním odbočení za železničním přejezdem pokračovat vpravo – objíždí se přírodní rezervace Trotina (viz pozn. níže). Po stávající komunikaci (opět se přejíždí železniční přejezd) se za mostkem přes říčku Trotina se najíždí na asfaltovou stezku, která cyklistu přivede do zámeckého parku ve Smiřicích.

Ve Smiřicích stezka pokračuje po stávající komunikaci ke střelnici a nastoupá u jezu na hráz na pravém břehu. Po pravém břehu vede kolem loděnice v Černožicích, pod Semonicemi až k čistírně odpadních vod v Jaroměři.

Od čistírny se po stávající komunikaci dojede k mostu, za ním se odbočí doleva na štěrkovou cestu podél řeky Metuje kolem tenisových kurtů v Josefově. Z této cesty se odbočí doleva na stávající komunikaci a za mostem na silnici směr Rychnovek. Po 500 m se za zahrádkami sjede doleva na nový cementobetonový povrch směrem k průmyslovému komplexu Karsit. Na konci je vlevo přejezd mostu po stávající komunikaci, pak se odbočí vpravo podél řadových domů a za nimi úzkou uličkou dolů k Úpě.

Podél řeky stezka dovede cyklistu k podchodu pod silnicí I. tř. Hradec Králové – Náchod a následuje po stávající komunikaci ke krematoriu. Za ním se sjede dolů z kopce a dále vede stezka pořád po ukazatelích rovnou za nosem přes Heřmanice, Brod n. L. až do Kuksu.

Délka stezky je 26 km, trasa vede převážně v těsné blízkosti řeky Labe (v Jaroměři i podél Metuje a Úpy). Trasa je lehká, vhodná pro běžná kola, lze jí pohodlně projet i s vozíkem pro dítě.

Sjízdnost pro in-line: Stezka je sjízdná i pro in-line bruslaře s výjimkou těchto částí:

  • úsek v Jaroměři u tenisových kurtů v délce 700 m – štěrkový povrch (aplikován z důvodu ochranného pásma pevnosti Josefov);
  • úsek v Jaroměři u krematoria v délce 50 m – štěrkový povrch.

Pozn.: Průchod rezervací Trotina nemohl být z časových důvodů součástí celého projektu cvklostezky – nestihlo by se požádat o dotace, tudíž by žádná cyklostezka nebyla. Nyní však připravujeme bezpečnostní propojení úseku 2 a 3 právě touto rezervací, které si především vyžádá výstavbu nového přemostění přes říčku Trotina.

 

Jednotlivé úseky stezky vám přiblíží pořad České televize Cyklotoulky:

 

Mapa trasy cyklostezky:


Aktualizace článku 12.08.2014, 07:19:19

Soubory vložené ke článku (2)
Otevři soubor *1076.pdf   Celková situace
(Poslední editace 25.02.2013, 14:26:56)
Otevři soubor *1239.pdf   Propagační materiál ke stezce s mapou a vyznačením turistických cílů na stezce a v okolí
(Poslední editace 06.06.2013, 09:29:04)


 

Výroční zpráva za období r. 2013 – Královéhradecká labská o.p.s.


Aktualizace článku 11.06.2014, 12:51:18

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1526.pdf   Výroční zpráva
(Poslední editace 11.06.2014, 12:52:07)