www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Územní plán Smiřice

Územní plán Smiřice


Aktualizace článku 20.02.2018, 08:03:21

Soubory vložené ke článku (10)
Otevři soubor *643.pdf   Textová část územního plánu (276 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:06:31)
Otevři soubor *644.pdf   Výkres základního členění území (1916 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:06:50)
Otevři soubor *645.pdf   Hlavní výkres - urbanistická koncepce (3073 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:07:04)
Otevři soubor *646.pdf   Hlavní výkres - vodní hospodářství (2366 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:07:24)
Otevři soubor *647.pdf   Hlavní výkres - energetika, telekomunikace (2423 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:08:28)
Otevři soubor *648.pdf   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1876 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:08:21)
Otevři soubor *649.pdf   Odůvodnění Územního plánu Smiřice (344 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:08:40)
Otevři soubor *650.pdf   Koordinační výkres (4201 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:09:14)
Otevři soubor *651.pdf   Výkres širších vztahů (4466 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:09:00)
Otevři soubor *652.pdf   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2629 kB)
(Poslední editace 30.11.2011, 10:09:26)

 

ÚP Smiřice – právní stav po vydání Změny č. 1


Aktualizace článku 20.02.2018, 08:21:15

Soubory vložené ke článku (5)
Otevři soubor *2459.pdf   Hlavní výkres
(Poslední editace 20.02.2018, 09:00:29)
Otevři soubor *2460.pdf   Koordinační výkres
(Poslední editace 20.02.2018, 08:18:11)
Otevři soubor *2461.pdf   Textová část
(Poslední editace 20.02.2018, 08:18:46)
Otevři soubor *2462.pdf   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(Poslední editace 20.02.2018, 08:19:44)
Otevři soubor *2463.pdf   Výkres základního členění území
(Poslední editace 20.02.2018, 08:20:41)

 

Změna č. 1 Územního plánu Smiřice

Opatření obecné povahy č. 11/18/17 – účinnost 30. 11. 2017


Aktualizace článku 20.02.2018, 08:59:02

Soubory vložené ke článku (10)
Otevři soubor *2464.pdf   Textová část OOP Změna č. 1 ÚP Smiřice
(Poslední editace 20.02.2018, 08:42:14)
Otevři soubor *2465.pdf   Výkres základního členění území 1 : 5 000
(Poslední editace 20.02.2018, 08:42:19)
Otevři soubor *2466.pdf   Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1 : 5 000
(Poslední editace 20.02.2018, 08:45:24)
Otevři soubor *2467.pdf   Technická infrastruktura - energetika, telekomunikace 1 : 5 000
(Poslední editace 20.02.2018, 08:46:13)
Otevři soubor *2468.pdf   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
(Poslední editace 20.02.2018, 08:47:02)
Otevři soubor *2469.pdf   Koordinační výkres
(Poslední editace 20.02.2018, 08:48:26)
Otevři soubor *2470.pdf   Výkres širších vztahů 1 : 50 000
(Poslední editace 20.02.2018, 08:49:41)
Otevři soubor *2471.pdf   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
(Poslední editace 20.02.2018, 08:50:44)
Otevři soubor *2472.pdf   Posouzení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na životní prostředí dle §10i zákona 100/2001 Sb.
(Poslední editace 20.02.2018, 08:53:28)
Otevři soubor *2473.pdf   Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 Územního plánu Smiřice na udržitelný rozvoj území
(Poslední editace 20.02.2018, 08:54:01)