www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Rada | Usnesení RM

Zde publikovaná usnesení z jednání Rady města jsou upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Nahlížet do do usnesení rady a pořizovat si z nich výpisy mají právo fyzické osoby od 18 let věku, které jsou státními občany České republiky a na území města jsou hlášeny k trvalému pobytu nebo vlastní na území města nemovitost (§ 16 zákona o obcích). Toto oprávnění mají i fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou zde hlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena (§ 17 zák. o obcích).

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace o jednání zastupitelstva města na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Usnesení RM - rok 2018:


Aktualizace článku 03.01.2018, 13:48:56

Soubory vložené ke článku (18)
Otevři soubor *2409.pdf   Usnesení z 1. schůze Rady města Smiřice - 03.01.2018
(Poslední editace 25.01.2018, 06:59:57)
Otevři soubor *2421.pdf   Usnesení z 2. schůze Rady města Smiřice - 24.01.2018
(Poslední editace 25.01.2018, 07:00:01)
Otevři soubor *2449.pdf   Usnesení z 3. schůze Rady města Smiřice - 14.02.2018
(Poslední editace 15.02.2018, 07:18:01)
Otevři soubor *2478.pdf   Usnesení ze 4. schůze Rady města Smiřice - 28.02.2018
(Poslední editace 05.03.2018, 08:14:37)
Otevři soubor *2485.pdf   Usnesení z 5. schůze Rady města Smiřice - 14.03.2018
(Poslední editace 15.03.2018, 06:49:39)
Otevři soubor *2490.pdf   Usnesení z 6. schůze Rady města Smiřice - 22.03.2018
(Poslední editace 23.03.2018, 07:51:18)
Otevři soubor *2496.pdf   Usnesení ze 7. schůze Rady města Smiřice - 04.04.2018
(Poslední editace 06.04.2018, 08:14:43)
Otevři soubor *2497.pdf   Příloha k usnesení č. 51/2018 ze 7. schůze RM dne 04.04.2018
(Poslední editace 06.04.2018, 08:18:38)
Otevři soubor *2508.pdf   Usnesení z 8. schůze Rady města Smiřice - 25.04.2018
(Poslední editace 26.04.2018, 09:27:58)
Otevři soubor *2526.pdf   Usnesení z 9. schůze Rady města Smiřice - 16.05.2018
(Poslední editace 24.05.2018, 11:14:19)
Otevři soubor *2527.pdf   Usnesení z 10. schůze Rady města Smiřice - 23.05.2018
(Poslední editace 24.05.2018, 11:14:51)
Otevři soubor *2534.pdf   Usnesení z 11. schůze Rady města Smiřice - 30.05.2018
(Poslední editace 31.05.2018, 07:20:25)
Otevři soubor *2542.pdf   Usnesení z 12. schůze Rady města Smiřice - 13.06.2018
(Poslední editace 15.06.2018, 07:21:16)
Otevři soubor *2563.pdf   Usnesení z 13. schůze Rady města Smiřice - 25.06.2018
(Poslední editace 23.07.2018, 09:42:28)
Otevři soubor *2564.pdf   Usnesení z 14. schůze Rady města Smiřice - 18.07.2017
(Poslední editace 23.07.2018, 09:43:04)
Otevři soubor *2581.pdf   Usnesení z 15. schůze Rady města Smiřice - 15.08.2018
(Poslední editace 16.08.2018, 09:51:25)
Otevři soubor *2586.pdf   Usnesení z 16. schůze Rady města Smiřice - 22.08.2018
(Poslední editace 24.08.2018, 10:10:23)
Otevři soubor *2591.pdf   Usnesení ze 17. schůze Rady města Smiřice - 29.08.2018
(Poslední editace 31.08.2018, 10:48:19)

 


 

 

Usnesení RM za roky 2011–2017


Aktualizace článku 03.01.2018, 13:47:56

Soubory vložené ke článku (7)
Otevři soubor *2081.pdf   Usnesení Rady města Smiřice za rok 2011
(Poslední editace 13.01.2017, 10:56:16)
Otevři soubor *2084.pdf   Usnesení Rady města Smiřice za rok 2012
(Poslední editace 13.01.2017, 10:56:28)
Otevři soubor *2085.pdf   Usnesení Rady města Smiřice za rok 2013
(Poslední editace 16.01.2017, 15:32:25)
Otevři soubor *2086.pdf   Usnesení Rady města Smiřice za rok 2014
(Poslední editace 16.01.2017, 15:32:30)
Otevři soubor *2109.pdf   Usnesení Rady města Smiřice za rok 2015
(Poslední editace 17.01.2017, 15:09:55)
Otevři soubor *2110.pdf   Usnesení Rady města Smiřice za rok 2016
(Poslední editace 18.01.2017, 11:53:42)
Otevři soubor *2406.pdf   Usnesení Rady města Smiřice za rok 2017
(Poslední editace 03.01.2018, 13:48:45)