www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport

Seznam poskytovatelů sociálních služeb ve Smiřicích a okolí

 

OBECNÝ ZÁJEM, z. ú.

Kontakt: Smiřice, Gen. Govorova 575, tel. 495 422 805, 731 185 873

Obecný zájem je provozovatelem pečovatelské služby ve správním obvodu města Smiřice (Smiřice, Černožice, Habřina, Holohlavy, Hořiněves, Lejšovka, Lužany, Račice nad Trotinou, Sendražice, Skalice, Skalička, Smržov, Vrchovnice).

Více informací na webu: www.pssmirice.wbs.cz

 


 

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby seniorům a zdravotně postižených občanům.

Kontakt:
Harmonie II, Souběžná 1746, 500 12 Hradec Králové 12
Tel./fax. 495 272 242/495 272 123

Více informací na webu: www.csps-hk.cz

 


 

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

Posláním Oblastní charity Hradec Králové je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání, a to v Hradci Králové a okolí.

Kontakt:
Velké náměstí 34, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 516 098, 774 516 098

Více informací na webu: www.charitahk.cz

 


 

STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO

Středisko rané péče Sluníčko je jedním se středisek Oblastní charity Hradec Králové. Již osmým rokem poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s dítětem do 7 let, které má speciální potřeby z důvodu zdravotního postižení (tělesného, mentálního a kombinovaného) nebo ohrožení vývoje, způsobeného různými okolnostmi - komplikovaným nebo předčasným porodem, nízkou porodní váhou, sníženou dovedností nebo schopností rodiny pečovat o dítě.

Sociální pracovnice vyjíždí za dětmi a rodinami do celého Královéhradeckého kraje a pomáhají odborně rozvíjet psychomotorický stav dítěte. Zajišťují vhodné stimulační pomůcky, pomáhají při výběru vhodného předškolního i školního zařízení, poskytují sociálně-právní poradenství. Rodiny mají možnost účastnit se i canisterapie, hipoterapie, rehabilitačního plavání, odborných přednášek a jiných aktivit.

Služba je poskytována zdarma v souladu se standardy pro ranou péči a standardy kvality sociálních služeb.

Kontakt: tel. 777 721 642, www.charitahk.cz
E-mail: slunicko@hk.caritas.cz

 


 

PORADNA PRO LIDI V TÍSNI

Středisko Oblastní charity v Hradci Králové
Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 591 382, mobil: 777 737 612, e-mail: plt@hk.caritas.cz

Posláním PLT je poskytovat odborné sociální poradenství lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami či s pomocí svých blízkých a jsou obětí trestných činů, v akutní či dlouhodobé krizové situaci, v hrozící nebo nastalé platební neschopnosti (insolvenci), nebo jsou chováním osob v platební neschopnosti ohroženi.

 


 

STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI LIBEREC, o.p.s.

V rámci královéhradeckého kraje poskytuje své služby rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do nejvýše 7 let věku.

Středisko poskytuje:

 • terénní služby (pravidelné konzultace v domácím prostředí, případně doprovázení rodiny do předškolních zařízení, k lékařům, na úřady apod.)
 • ambulantní služby (probíhají mimo domácnost klientů, zpravidla v prostorách Střediska nebo jiných pronajatých prostorách). Jedná se zejména o:
  • vstupní jednání s žadatelem o službu
  • kontrolní a výstupní funkční vyšetření zraku, stimulace zraku, zrakový trénink
  • konzultace k podpoře pohybového vývoje dítěte
  • telefonické, e-mailové a písemné konzultace
  • sociální poradenství
  • semináře pro rodiče a kluby rodičů.
  • setkávání rodin
  • pomoc s výběrem předškolního zařízení.

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.
Matoušova 406, 460 07 Liberec 7
Tel: 485 109 564, Fax: 485 115 060
e-mail: liberec@ranapece.eu

Více informací na webu: www.ranapece.eu 

 


 

HOME CARE Services & Supplies Hradec Králové

Soukromé zdravotnické zařízení, které poskytuje odbornou zdravotní péči kvalifikovaných zdravotních sester přímo v domácnosti pacienta.

Kontakt:
HCSS, Jiřího Purkyně 467, Hradec Králové - Farářství, tel: 495 522 282, fax: 495 522 282

Více informací na webu: www.homecare.cz

 


 

OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO, o. p. s. Hradec Králové

Naším cílem je pomáhat lidem řešit problémy každodenního života, orientovat se v džungli právních předpisů, úřadů a společenských vztahů. Naší snahou je aby lidé sami přejímali odpovědnost za své činy a za místo, kde žijí.

Hlavní okruhy naší činnosti:

 • Provoz bezplatné občanské poradny.
 • Organizace dobrovolníků pro fakultní nemocnici a sociální služby pracující se seniory.
 • Pořádání kurzů a seminářů pro sociální pracovníky, pracovníky neziskových organizací i širokou veřejnost.
 
Kontakt:
Třída ČSA 543, 500 03 Hradec Králové (vedle budovy České spořitelny, naproti Adalbertinu)
tel.: 734 734 818
e-mail: ophk@ops.cz
  
Více informací na webu: www.ops.cz
 

 
STUDIJNÍ CENTRUM BASIC HK, o.s.

Má Vaše dítě potíže se čtením, psaním či celkově učením? Studijní centrum BASIC HK, o.s. pomáhá dětem (i dospělým) zvládat tyto problémy pomocí specializovaného individuálního doučování. Díky kurzu Učení jak se učit se děti stávají samostatnějšími a schopnějšími v této oblasti.

Kontakt:
Městské lázně – Aquacentrum, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec Králové
tel. 777 925 776, e-mail: hradec@basic.cz

Více informací na webu:  www.basic.cz
 

 

LINKA PSYCHOPOMOCI

tel. č. 224 214 214

Každý z nás se někdy ocitne v těžké situaci. Čím dříve je krize zachycena, tím snazší je nalézt řešení. Zavolejte k nám a nebudete na to sami.

Linka je v provozu ve všední dny od 9.00 do 21.00 hodin.

Co poskytujeme:

 • podporu v psychické krizi;
 • pomoc při orientaci v nepříjemné situaci;
 • informace, které vám pomohou najít východisko;
 • kontakty na odborníky a zařízení z oblasti problematiky psychického zdraví;
 • kvalifikované odpovědi na otázky, které vás zajímají z oboru psychologie a psychiatrie nebo odpovídající odkazy.

Vedoucí linky: Bc. Lukáš Doleček, tel.: 777 783 018
e-mail: lukas.dolecek@capz.cz 

 


 

Občanské sdružení LAXUS

Občanské sdružení Laxus poskytuje sociální a zdravotní služby pro uživatele drog.

Laxus o. s.
Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk
Telefon: 495 401 565, fax: +420 495 513 977
E-mail: laxus@laxus.cz

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje
Vedoucí centra: Mgr. Ing. Jiří Staníček
e-mail: stanicek@laxus.cz, teren.hradec@laxus.cz
mobil pro Hradec Králové a region Rychnovska: +420 776 626 309

K-centrum Hradec Králové
Říční 1252/3a, 500 02 Hradec Králové 2, e-mail: kacko.hradec@laxus.cz  
Vedoucí centra: Bc. Jana Řezníčková
tel.: +420 495 513 977, e-mail: reznickova@laxus.cz

Ambulantní centrum Hradec Králové
Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, e-mail: ambulance.hradec@laxus.cz
Vedoucí centra: Mgr. Daniel Dvořák
tel.: +420 495 515 907, e-mail: dvorak@laxus.cz

Více informací na webu: www.laxus.cz

 


 

HEWER – služby osobní asistence

Hewer, o. s. je občanské sdružení poskytující služby osobní asistence seniorům a lidem s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením. Osobní asistenci poskytujeme od roku 1997, od roku 2007 jsme k poskytování této služby registrováni.

Službu poskytujeme v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků.

Kontakt pro Hradec Králové a okolí:
Vedoucí střediska: Mgr. Kateřina Henychová
Adresa: Nezvalova 377/14, Hradec Králové
e-mail: hradecko@hewer.org, tel. 736 505 553

Více informací na webu: www.osobniasistent.cz

 


 

SALINGER, z. s. – komunitní centrum ZIP

     

 

Komunitní centrum ZIP je sociální služba nabízející pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, s níž si neumí samy poradit. Cílem centra je prostřednictvím nabízených aktivit posílit schopnosti rodiny při řešení této situace. Služba je poskytována v HK a regionu Hradecko ambulantní a terénní formou.

Kontakt: Pospíšilova 698, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 510 208, 774 807 052, e-mail: kc.zip@salinger.cz

Více informací na webu: www.salinger.cz 


Aktualizace článku 11.04.2017, 09:44:19