www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Městský úřad | Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - tedy Czech POINT - je projektem, který má za poslání zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT má sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data, nikoliv občan".

 

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují občanům tyto služby:

Druh výstupu Cena
 Výpis z Katastru nemovitostí  1. strana 100 Kč
každá další započatá strana 50 Kč
 Výpis z Obchodního rejstříku
 Výpis z Veřejných rejstříků  (spolkový,
 nadační, rejstřík ústavů, o. p. s. aj.)
 Výpis ze Živnostenského rejstříku
 Vydání ověřeného výstupu 
 ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 Podání do registru účastníků provozu 
 modulu autovraků ISOH
 Výpis z insolvenčního rejstříku
 Přijetí podání podle živnostenského zákona
 (podle § 72)
 přijetí podání 50 Kč
další poplatek dle druhu podání
 Vydání ověřeného snímku katastrální mapy NOVÉ  100 Kč
 Výpis z Rejstříku trestů
 Výpis z Rejstříku trestů
 Výpis z bodového hodnocení řidiče 1. strana 100 Kč, každá další započatá
strana 50 Kč  (zdarma pro majitele
datových schránek – více ZDE)
 Datové schránky  vše zdarma, jen opakované vydání
přístupových údajů 200 Kč
 Autorizovaná konverze dokumentů  30 Kč za stránku

 

Jaké doklady se k žádosti o výpisy předkládaji:

Seznam dokladů a další potřebné informace najdete na stránkách projektu Czech POINT - www.czechpoint.cz.

Na kterých odborech MěÚ Smiřice Vám budou služby Czech POINT poskytnuty:

  • Výpis z Katastru nemovitostí – odbor správy majetku a životního prostředí, 2. patro, dveře č. 25 – paní Lenka Ryšavá
  • Ostatní výpisy a podání dle živnostenského zákona – odbor správní – matrika, 1. patro – paní Etela Koldrtová
  • Autorizovaná konverze dokumentů a datové schránky – odbor správní – podatelna, 1. patro – paní Marcela Joštová

Úřední hodiny pracovišť Czech POINT jsou shodné s úředními hodinami MěÚ.

Vstup na oficiální stránky projektu – zde najdete všechny informace k jednotlivým funkcionalitám Czech POINTu.


Aktualizace článku 23.09.2015, 16:42:02