www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Město Smiřice | Životní prostředí | Biocentrum Obora
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Statistické údaje
Hlavní dokumenty města
Mapa města, seznam ulic
Rodov a Trotina
Historie Smiřic
Kronika města
Znak města
Památky ve městě
Čestní občané
Významné osobnosti města
Životní prostředí
Měření kvality ovzduší
Biocentrum Obora
Zámecký park
Partnerské město
Boguszów-Gorce
Zprávy z města
Smiřický infoservis
Co o nás napsali
Fotogalerie
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Biocentrum OBORA

Vodní dílo je tvořeno vodní nádrží po těžbě štěrkopísku. Je tvořeno z části komerčně rekreační (blíže k silnici) a části ekologické (za lávkou). Obě části jsou odděleny významově i fakticky lávkou, která umožňuje propojení obou břehů a tvoří tak přirozenou bariéru.

Biocentrum Obora

Biocentrum - rok 2004

Nádrž je situována na levém břehu Smržovského potoka o celkové ploše 10 ha. Utváření břehů podél biocentra znemožňuje volný pohyb návštěvníků do ekologické části a snaží se o vytvoření ekologické klidové zóny. Její členění na jednotlivé části a objemy je stanoveno dle potřeb pro vytvoření prostředí různých typů ekospolečenstev.

Celkový ráz nádrže je podřízen ekologickému významu, včetně několika úrovní dna. Maximální hloubka nádrže je 7,5 m, její maximální objem cca 650 000 m3. Hloubka hladiny má značně rozkolísanou tendenci.

Objem je dotován pouze nátokem spodní vody v množství 10 l/s z běžného metru, nádrž nemá povrchový přítok ani odtok. Vzhledem k funkci nádrže jsou břehy písníku stabilizovány pouze přirozeným způsobem, tj. zatravněním a vegetací.

Rekreační část - je určena ke koupání pro veřejnost a zájmový rybolov.  

Ekologická část (za lávkou) - není určena pro koupání. V této části provádí svá pozorování přírodovědný kroužek ANAX ze Základní školy Smiřice, který pro svou činnost využívá klubovnu v provozní budově biocentra. Členové kroužku zde pomáhají s udržováním pořádku, údržbou zeleně a oplocenek a snaží se svou činností zvýšit bohatost druhového složení organismů.

Informace o ANAXu naleznete na stránkách ZŠ Smiřice.

Upozorňujeme všechny návštěvníky biocentra Obora, že koupání zde je na vlastní nebezpečí a vstup za lávku je zakázán. Dále všechny návštěvníky žádáme, aby v areálu udržovali čistotu.

V níže přiloženém souboru je soupis živočichů pozorovaných na biocentru Obora v letech 1998 až 2002, který byl sestaven na základě terénních pozorování biocentra a přilehlých lokalit členy přírodovědného kroužku ANAX.

Po roce 2002 zatím podrobnější průzkum změn ve výskytu organismů na biocentru nebyl proveden, průzkum je plánován na roky 2010-2012. V současnosti probíhají v biocentru především práce zabraňující přirozenému zalesnění náletovými dřevinami, ČSOP Jaroměř pak též obnovil drobné vodní plochy v areálu a znovuvytvořil obnažené břehové plochy. Snahou je udržet a podpořit rozvoj biodiverzity území.

Soupis živočichů a přiložené fotografie jsou zveřejněny s laskavým svolením vedoucího kroužku ANAX pana Mgr. Tomáše Hlaváčka.

(lr)


Aktualizace článku 04.04.2012, 13:58:16

Galerie obrázků vložených ke článku (5) Počet obrázků na řádku | 1 | 2 | 3 | 4
Klik - plná velikost
Oprava lávky členy kroužku ANAX
Klik - plná velikost

Klik - plná velikost

Klik - plná velikost

Klik - plná velikost
Břehule na lávce (foto M. Volák)

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *287.pdf   Soupis živočichů zaznamenaných na lokalitě Biocentra Obora v letech 1998-2002
(Poslední editace 15.04.2010, 15:07:42)