www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Statistické údaje
Hlavní dokumenty města
Mapa města, seznam ulic
Rodov a Trotina
Historie Smiřic
Kronika města
Znak města
Památky ve městě
Čestní občané
Významné osobnosti města
Životní prostředí
Měření kvality ovzduší
Biocentrum Obora
Zámecký park
Partnerské město
Boguszów-Gorce
Zprávy z města
Smiřický infoservis
Co o nás napsali
Fotogalerie
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Měření kvality ovzduší ve městě

Sledování kvality ovzduší ve Smiřicích se provádí minimálně od roku 1996.

Ke sledování hodnot znečištění ovzduší oxidy síry a oxidy dusíku se používá metoda pasivních vzorkovačů (viz obrázek) s jednoduchou obsluhou a dostačující přesností měření pro zhodnocení zdrojů znečišťujících atmosféru v dané oblasti.

vzorkovač

Vzorkovač je umístěn na sloupu veřejného osvětlení před budovou Městského úřadu. Obsluha provádí výměnu sorpčních náplní jednou za měsíc. Analýzu provádí firma SVÚOM s.r.o. v Praze.

Způsob sledování a vyhodnocování kvality ovzduší je dán nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší). Povinně se sleduje kvalita ovzduší v zónách, kde úroveň znečištění ovzduší dosahuje nebo přesahuje horní mez pro posuzování vybraných znečišťujících látek. Ve Smiřicích sledování kvality ovzduší povinné není.

 

Limity znečištění pro ochranu lidského zdraví

  SO2 - denní průměr NO2 - roční průměr
 UAT (horní limit) 75 µg/m3 32 µg/m3
 LAT (dolní limit) 50 µg/m3 26 µg/m3

 

 

 

 

Limity znečištění pro ochranu vegetace a ekosystémů

  SO2 - zimní průměr NO2 - roční průměr
 UAT (horní limit) 12 µg/m3 24 µg/m3
 LAT (dolní limit) 8 µg/m3 19,5 µg/m3

 

 

 

 

V přiložených souborech jsou graficky zpracovány výsledky měření za léta 2006–2009 a samostatně za léta 2010 až 2016.

L. Reichová


Aktualizace článku 15.02.2016, 13:57:05

Soubory vložené ke článku (8)
Otevři soubor *1954.pdf   Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2016 (aktualizováno 08.06.2016)
(Poslední editace 08.06.2016, 16:50:02)
Otevři soubor *1869.pdf   Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2015
(Poslední editace 15.02.2016, 13:52:05)
Otevři soubor *1622.pdf   Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2014
(Poslední editace 23.02.2015, 14:15:47)
Otevři soubor *1465.pdf   Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2013
(Poslední editace 29.05.2014, 16:04:27)
Otevři soubor *1044.pdf   Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2012
(Poslední editace 15.03.2013, 12:00:36)
Otevři soubor *717.pdf   Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2011
(Poslední editace 13.03.2012, 12:24:12)
Otevři soubor *484.pdf   Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2010
(Poslední editace 07.04.2011, 09:40:47)
Otevři soubor *279.pdf   Výsledky měření kvality ovzduší za roky 2006-2009
(Poslední editace 24.05.2010, 16:42:09)