www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Město Smiřice | Životní prostředí
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Hlavní dokumenty města
Rodov a Trotina
Historie Smiřic
Kronika města
Znak města
Památky ve městě
Čestní občané
Významné osobnosti města
Životní prostředí
Měření kvality ovzduší
Biocentrum Obora
Zámecký park
Partnerské město
Boguszów-Gorce
Smiřický infoservis
Fotogalerie
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Životní prostředí ve Smiřicích

Ve Smiřicích ani jeho bezprostřední blízkosti se nenacházejí významní znečišťovatelé životního prostředí.

Pro říční systém je určující řeka Labe, která lemuje východní cíp Smiřic. Městem dále protéká Mlýnský náhon, který je v centru města sveden do potrubí pod zem. Za mateřskou školou se do náhonu vlévá potok Jordán.

Na kvalitě ovzduší se příznivě projevila plynofikace města provedená v 80. letech minulého století. Problémem bývá, zejména v letních měsících, zvýšená prašnost a také neukáznění občané, kteří spalují komunální odpad.

Plochy zeleně na území města mají nezastupitelnou úlohu, která spočívá především ve vytvoření mikroklimatu uvnitř města a v přirozeném zapojení města do okolní krajiny. Město provádí údržbu stávající zeleně a provádí další výsadbu stromů. Největší souvislou plochou zeleně je zámecký park (viz samostatný odkaz).

Město je zatěžováno osobní i nákladní dopravou, neboť jeho středem vede silnice III. třídy č. 3089 směrem na Opočno, která je přetížena zejména v době řepné kampaně, otřesy vyvolané těžkými nákladními auty se podepisují na stavu přiléhajících nemovitostí.


Aktualizace článku 26.08.2015, 17:03:26