www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Vyhlášky a nařízení města

Přehled platných obecně závazných vyhlášek města


Aktualizace článku 30.03.2016, 08:11:44

Soubory vložené ke článku (15)
Otevři soubor *2486.pdf   OZV č. 1/2018, o regulaci provozování hazardních her
(Poslední editace 15.03.2018, 06:55:37)
Otevři soubor *1898.pdf   OZV č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (účinná od 01.05.2016)
(Poslední editace 30.03.2016, 08:11:26)
Otevři soubor *1823.pdf   OZV č. 5/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad (platí od 01.01.2016)
(Poslední editace 17.12.2015, 09:46:03)
Otevři soubor *1825.pdf   OZV č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(Poslední editace 04.01.2016, 13:25:53)
Otevři soubor *1824.pdf   OZV č. 3/2015, o místním poplatku ze psů
(Poslední editace 04.01.2016, 13:25:59)
Otevři soubor *1681.pdf   OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Smiřice
(Poslední editace 17.04.2015, 08:17:54)
Otevři soubor *1578.pdf   OZV č. 1/2014 o užívání plakátovacích ploch v majetku města
(Poslední editace 16.09.2014, 07:45:26)
Otevři soubor *1391.pdf   OZV č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
(Poslední editace 12.12.2013, 08:36:12)
Otevři soubor *1275.pdf   OZV č. 2/2013, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
(Poslední editace 26.06.2013, 16:00:16)
Otevři soubor *706.pdf   OZV č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
(Poslední editace 24.01.2012, 14:17:20)
Otevři soubor *633.pdf   OZV č. 1/2011, o zřízení městské policie
(Poslední editace 03.11.2011, 10:26:57)
Otevři soubor *405.pdf   OZV č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného
(Poslední editace 29.11.2010, 10:59:09)
Otevři soubor *26.pdf   OZV č. 2/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Smiřice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
(Poslední editace 04.02.2009, 15:39:18)
Otevři soubor *32.pdf   OZV č. 7/2005 - Požární řád
(Poslední editace 04.02.2009, 15:38:25)
Otevři soubor *34.pdf   OZV č. 6/2005, kterou se stanoví školský obvod základní školy
(Poslední editace 04.02.2009, 15:38:10)

 


 

Přehled platných nařízení města Smiřice


Aktualizace článku 17.04.2015, 08:20:33

Soubory vložené ke článku (2)
Otevři soubor *211.pdf   Nařízení Rady města Smiřice č. 1/2009 - Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice
(Poslední editace 19.10.2009, 12:15:06)
Otevři soubor *1745.pdf   Nařízení města Smiřice č. 2/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města
(Poslední editace 20.08.2015, 06:44:34)