www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Orgány města | Usnesení ZM

Zde publikovaná usnesení z jednání Zastupitelstva města jsou upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Nahlížet do zápisů z jednání zastupitelstva a do usnesení zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy mají právo fyzické osoby od 18 let věku, které jsou státními občany České republiky a na území města jsou hlášeny k trvalému pobytu (§ 16 zákona o obcích). Toto oprávnění mají i fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou zde hlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena (§ 17 zák. o obcích).

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace o jednání zastupitelstva města na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Pododkaz: Usnesení ZM za období 2006-2010

 


 

Volební období 2010-2014 - seznam usnesení:

Od 01.05.2012 se v souvislosti s přijatou změnou Jednacího řádu Zastupitelstva města již nebudou vkládat k tomuto odkazu usnesení - občanům jsou již k dispozici celá znění zápisů (upravená s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) - odkaz Zápisy ZM.


Aktualizace článku 24.10.2014, 08:08:52

Soubory vložené ke článku (11)
Otevři soubor *398.pdf   Usnesení z ustavujícího zasedání - 10.11.2010
(Poslední editace 02.12.2010, 07:50:35)
Otevři soubor *410.pdf   Usnesení z 1. zasedání ZM - 25.11.2010
(Poslední editace 02.12.2010, 07:50:40)
Otevři soubor *422.pdf   Usnesení z 2. zasedání ZM - 09.12.2010
(Poslední editace 17.12.2010, 11:14:08)
Otevři soubor *477.pdf   Usnesení ze 3. zasedání ZM - 24.02.2011
(Poslední editace 07.03.2011, 08:40:03)
Otevři soubor *504.pdf   Usnesení ze 4. zasedání ZM - 14.04.2011
(Poslední editace 27.04.2011, 08:34:14)
Otevři soubor *566.pdf   Usnesení z 5. zasedání ZM - 23.06.2011
(Poslední editace 07.07.2011, 07:33:47)
Otevři soubor *615.pdf   Usnesení ze 6. zasedání ZM - 22.09.2011
(Poslední editace 03.10.2011, 16:55:58)
Otevři soubor *625.pdf   Usnesení ze 7. zasedání ZM - 12.10.2011
(Poslední editace 24.10.2011, 15:47:01)
Otevři soubor *662.pdf   Usnesení z 8. zasedání ZM - 24.11.2011
(Poslední editace 05.12.2011, 08:10:15)
Otevři soubor *679.pdf   Usnesení z 9. zasedání ZM - 15.12.2011
(Poslední editace 22.12.2011, 08:09:01)
Otevři soubor *715.pdf   Usnesení z 10. zasedání ZM - 16.02.2012
(Poslední editace 27.02.2012, 08:22:53)