www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Aktuálně ze správního odboru

Příjem žádostí o vydání občanských průkazů na MěÚ Smiřice ukončen

Dnem 1. ledna 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, která s sebou přináší významnou změnu v systému vydávání nových dokladů. Současně s vydáváním občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (bez poplatku) se budou vydávat na žádost občana (za správní poplatek 500 Kč) i průkazy obsahující elektronický čip (dále jen "e-OP").

Od 1. prosince 2011 přijímá žádosti pouze Magistrát města Hradec Králové. Systém nabírání žádostí o e-OP bude podobný jako při vydávání cestovních dokladů.

K plošné výměně OP nedochází - současné typy průkazů budou platné po dobu v nich vyznačenou.

Veškeré informace k vydávání nového typu OP naleznete na stránkách hradeckého magistrátu.

 


Aktualizace článku 19.01.2017, 13:38:04

Zápis adresy pro doručování do evidence obyvatel 

Novela zákona o evidenci obyvatel platná od 1.7.2009 umožňuje občanům požádat na úřadě dle místa svého trvalého pobytu o zavedení doručovací adresy do Informačního systému evidence obyvatel (ISEO).

Občan si může požádat o zápis pouze jedné doručovací adresy, a to buď standartní adresy, nebo e-mailové, čísla faxu, schránky P.O.Boxu nebo zápis pomocí volného textu.

Po zaevidování takové doručovací adresy je pak povinností každého občana zde přebírat písemnosti, které mu na ni budou doručovat státní orgány. V případě, že si občan do ISEO zadá adresu, kterou doručovatelka nenajde, bude písemnost na ní adresovaná přesto považována za doručenou.

27.9.2009


Aktualizace článku 09.07.2014, 16:38:04