www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Správní odbor a matrika
Právní úprava činností
odboru
Matrika a evidence
obyvatel
Právní úprava
Sňatky
Vítání občánků
Užitečné informace
Pro genealogy
Přestupková agenda
Sociální agenda
Kultura a cestovní ruch
Aktuality z odboru
Formuláře odboru
Životní situace - návody
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Kam všude hlásit (nebo nehlásit) změnu adresy trvalého pobytu

V připojeném pdf souboru najde občan, který si změnil adresu trvalého pobytu, rady, na kterých úřadech a institucích je nutno oznámit změnu adresy, a kde návštěva – díky základním registrům – nutná není.


Aktualizace článku 12.11.2014, 13:53:25

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *1601.pdf   Letáček – Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu (zpracovatel: Správa základních registrů)
(Poslední editace 12.11.2014, 13:59:09)

 

Identifikace osob (sepsání listiny o identifikaci)

Identifikaci osob, tedy zjištění totožnosti identifikované osoby prostřednictvím zákonem stanovených údajů a sepsání listiny o identifikaci, která má charakter veřejné listiny, Městský úřad Smiřice neprovádí.

Identifikaci ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, provádí stanovené povinné osoby: banky, družstevní spořitelny, pojišťovny, směnárny, úvěrové instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, ale i bazary a zastavárny a každý další podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15.000 EUR.

Zprostředkovanou identifikaci provádí notáři a v přenesené působnosti krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností - tedy nám nejblíže například Magistrát města Hradce Králové nebo Městský úřad Jaroměř. Správní poplatek činí 200 Kč.

 


Aktualizace článku 12.11.2014, 13:59:27

Udělení státního občanství

Žádosti o udělení státního občanství přijímá

Krajský úřad královéhradeckého kraje
odb. vnitra a krajský živnostenský úřad
Pivovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
tel. 495 817 111

V přiloženém souboru najdete informace pro žadatele (podmínky žádosti, potřebné doklady, povinnosti po udělení občanství).


Aktualizace článku 09.07.2014, 16:56:01

Soubory vložené ke článku (1)
Otevři soubor *183.pdf   Informace pro žadatele o státní občanství ČR
(Poslední editace 13.07.2009, 16:29:20)