www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
Aktuality z radnice
Město Smiřice
Obnova zámeckého parku
Územní plán Smiřice
Úřední deska
Orgány města
Městský úřad
Zákon 106/1999 Sb.
Czech POINT
Odbory a zaměstnanci
úřadu
Starosta
Místostarosta
Tajemník
Střet zájmů
Formuláře
Životní situace - návody
Správní odbor a matrika
Ekonomický odbor
Odbor výstavby
Odbor správy majetku a ŽP
Formuláře
Správní obvod
Volná místa
Inzerce, plakáty,
upomínkové předměty
Ztráty a nálezy
Sběrný dvůr Zderaz
Městská policie
Správa hřbitovů
Krizové řízení
Volby 2018
Sociální oblast
Zdravotnictví
Školství
Kultura
Informační centrum
Zpravodaj
Sport
Cyklostezka Hradec
Králové – Josefov – Kuks
Společenské organizace
Firmy, instituce
Útulek pro psy
Internetový rozcestník
Turistické informace
Mapa webu


Rychlé odkazy
Smiřické svátky hudby
Smiřická kaple
Městská knihovna
Základní škola Smiřice
Dům dětí Smiřice
Kulturní středisko Dvorana
Mateřská škola Smiřice


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností vykonávaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Veřejnými funkcionáři jsou v podmínkách města Smiřice:

  1. člen zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, tj. starosta; 
  2. místostarosta a členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni; 
  3. tajemník a vedoucí úředníci Městského úřadu Smiřice.

Veřejní funkcionáři jsou povinni podávat ve lhůtách stanovených zákonem o střetu zájmů oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích podle § 9 a 11 zákona o střetu zájmů.

Správcem registru oznámení je ministerstvo spravedlnosti https://cro.justice.cz.


Aktualizace článku 26.09.2017, 07:47:57