www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kalendář kulturních akcí (Kultura) Archiv
Ostatní pozvánky a oznámení (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Město Smiřice vyhlašuje výběrové řízení na pozici kronikář/kronikářka města

 

Město Smiřice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

KRONIKÁŘ/KRONIKÁŘKA MĚSTA

 

Požadavky:

 • občan ČR 
 • min. SŠ vzdělání 
 • výborná znalost českého jazyka 
 • stylistické schopnosti 
 • osobní vztah k městu, znalost jeho historie a místních poměrů, zájem o současné společenské dění 
 • schopnost získávat, třídit a vyhodnocovat informace tak, aby poskytly přehled o dění ve městě 
 • znalost zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí 
 • znalost práce na PC

Náplň práce kronikáře: 

 • sběr a zpracování významných informací o městě (mimo místní části Rodov a Trotina)
 • systematické a chronologické řazení informací 
 • stylizace textu po jednotlivých měsících 
 • předložení návrhu textu kroniky za první pololetí do 30. 9. téhož roku a textu celého roku do 30. 4. následujícího kalendářního roku 
 • vyhotovení a odevzdání finálního textu kroniky

Dohoda o provedení práce od 01.01.2016.

Náležitosti přihlášky: 

 • motivační dopis 
 • životopis s uvedením kontaktních údajů (telefon, e-mail) 
 • prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení

Informace: Mgr. Věra Hottmarová, tel. 777 323 164

Přihlášky zasílejte písemně na adresu Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice do 10.12.2015. Na obálku uveďte „Kronikář – neotevírat“.

Mgr. Věra Hottmarová v. r.
tajemnice MěÚ