www.mestosmirice.cz
Úvodní stránka Město Smiřice Úřední deska Orgány města Městský úřad Kultura Sport
právě prohlížíte ...  Aktuality z radnice

Aktuality z radnice (Aktuality z radnice) Archiv
Kalendář kulturních akcí (Kultura) Archiv
Ostatní pozvánky a oznámení (Aktuality z radnice) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích

Výňatek z obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, kterou se kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Smiřice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů:

Na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodítku a je na nich zakázán výcvik psů.

Pro volné pobíhání pejsků jsou vymezeny tyto prostory: 

  • travnatá plocha za Městskou dvoranou
  • náplavka Labe, tj. pravý břeh podél řeky po proudu od mostu po soutok Labe s náhonem
  • travnatá plocha podél plotu zahradnictví Jech · prostor mezi garážemi na starém sídlišti a mlýnským náhonem
  • spojovací cesta vpravo k silnici I. třídy při výjezdu ze Smiřic na Hradec Králové
  • travnatá plocha v Rodově vedle silnice směr Habřina

Žádáme všechny občany o dodržování této obecně závazné vyhlášky. Její porušení je přestupkem podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který lze uložit pokutu až 30.000 Kč.